Screener ikke for mulige hjertefeil

Jostein Grimsmo har forsket på plutselig hjertedød i idrett. -EKG-screening av alle utøvere er ikke veien å gå, mener han - og sikter spesielt til faren for mange falske positive tester. 

Publisert Sist oppdatert

6,8 av 100.000 idrettsutøvere dør av hjertestans. Årsaken er som regel sjeldne, alvorlige og/eller arvelige tilstander.  

Under Norsk Manuellterapeutforenings seminar "Hva kan vi lære av toppidretten" ble lege ved LHL-sykehuset Gardermoen og forsker Jostein Grimsmo utfordret på hvordan vi kan forebygge plutselige dødsfall i idrett på grunn av hjertestans. 

Screener ikke idrettsutøvere for hjertesykdom 

I Norge har man valgt å ikke EKG-screene idrettsutøvere for mulig hjertesykdom.

-Dette er først og fremst på grunn av risiko for mange falske positive tilfeller, sa Grimsmo i sitt innlegg. Det gjøres likevel i elitefotball, etter internasjonale pålegg. 

Hvordan kan vi likevel fange opp denne typen pasienter tidlig nok?

-Screening i form av spørreskjema kan være et alternativ. Spørsmål om brystsmerter, svimmelhet, unormalt tung pust, familiehistorikk m.m. skal kunne føre til en risikovurdering dersom man scorer tilsvarende en høy risikoverdi, sa Grimsmo, som for tiden jobber med utarbeidelsen av denne typen skjema for norske forhold.

Hjerte-EKG er vanskelig å tolke

-EKG-forandringer trenger ikke nødvendigvis være et faresignal. Fastleger skal henvise til spesialist spesielt dersom utøver er under 35 år og opplever symptomer som kan minne om hjertesykdom. For andre pasienter skal generelle kriterier følges.

Grimsmo sa videre at idretten i Italia EKG-screener alle unge utøvere for mulig hjertesykdom. Italienerne mener de har hindret mange tilfeller av hjertesvikt på grunn av dette, men påstanden kan ikke bekreftes med sikkerhet.

Samtidig har man jo ikke tall på hvor mange utøvere som har blitt rådet til å kutte ut toppidrett i Italia på grunn av eventuelt falske positive tester. 

-Alle bør trene regelmessig

Fra litteraturen anbefales i utgangspunktet alle hjertepasienter å trene regelmessig. Hjertepasienter skal være utredet, behandlet og klarert for fysisk aktivitet. Det er viktig å ha oversikt over såkalt resttilstand og andre tilstander før rehabilitering igangsettes. Dette gjelder i all hovedsak for den generelle befolkningen, og ikke toppidretten som sådan.

-Dersom pasienter rapporterer symptomer, må disse utredes og testes før man foreskriver trening, sa Grimsmo.

-Risikoen ved å teste eller trene klarerte hjertesviktpasienter er svært lav, det er kun rapportert 1-2 promille alvorlige hendelser. 

Trening av hjertepasienter

Hjertepasienter kan deles inn i tre risikogrupper. Den gruppen med høyest risiko er som regel godt medisinert, noe som selvsagt reduserer risikoen for hjertesvikt betydelig. 

Hos hjertepasienter som er godt utredet og godt medisinert er det dermed i utgangspunktet uproblematisk å sette i gang med trening. Treningen som er anbefalt skiller seg ikke nevneverdig fra normalbefolkningen, med "30 om dagen". 

-Et godt prinsipp i all trening er uansett å starte forsiktig, for dernest å øke gradvis. Dette gjelder spesielt innen hjerterehabilitering, avsluttet Grimsmo. 

Powered by Labrador CMS