-Ekko av hjertet unødvendig for friske utøvere

Nye kriterier for tolking av EKG hos idrettsutøvere gjør hjertescreening billigere og enklere tilgjengelig, sammenlignet med ultralydundersøkelse (ekko). Dette viser en ny doktorgradsstudie.

Publisert Sist oppdatert

Høyt blodtrykk er den viktigste risikofaktoren for hjertesykdom hos fotballspillere. I 2008 ble 595 norske fotballspillere hjertescreenet med blodtrykk, EKG og ekko-undersøkelse av hjertet. Undersøkelsene var pålagt av Norges fotballforbund, og ble utført som et forskningsprosjekt for å øke kunnskapen om hjertescreening. Dette skriver Universitetet i Oslo i en pressemelding.

Store hjerter, stive årer

I sin doktoravhandling Det norske idrettshjertet. Hjertescreening av 595 profesjonelle fotballspillere har idrettslege og forsker Hilde Moseby Berge og medarbeidere ved Senter for idrettsskadeforskning vist at blodtrykk og EKG er de viktigste metodene for å oppdage økt risiko for hjertesykdom hos spillere. Bruk av obligatorisk ekko-undersøkelse ga liten tilleggsinformasjon. Bare to menn ble plassert på benken over lengre tid, begge fordi de hadde veldig høyt blodtrykk. Så mange som en fjerdedel av spillerne hadde forhøyet blodtrykk, og forskerne så at det høye blodtrykket var assosiert med store hjerter og stivere blodårer. Dette gir grunn til å tro at høyt blodtrykk kan være skadelig også hos unge idrettsutøvere. Ved å måle blodtrykket i et helt døgn fant de også at halvparten av spillerne hadde høyt blodtrykk om natten.

-Dette kan tyde på at spillerne opplever mye stress, skriver forfatterne.

Variasjoner

Hilde Moseby Berge fant også at det var vanskelig å studere EKG-forandringer hos idrettsutøvere på en vitenskapelig måte, fordi metodene i andre studier er dårlig beskrevet og varierer mye. Hun fant at antall unormale funn på EKG ble halvert når hun gjorde målingene selv på skjermen, sammenlignet med automatiske målinger fra EKG-apparatet. Med de nye Seattle-kriteriene for å tolke EKG ble også antall unormale funn halvert. Med sine EKG-arbeider har hun satt søkelyset på hvor viktig det er at alle tar EKG på samme måte og bruker samme kriterier for hva som er unormalt.

Hilde Moseby Berge disputerer 23.september kl. 13 ved Universitetet i Oslo, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johansgate 47.

Powered by Labrador CMS