Hjertestans i toppidrett er vanskelig å forutsi

Hjertestans hos toppidrettsutøvere skyldes sjelden påvisbare hjertefeil.

Publisert

En registerstudie som nylig er publisert i New England Journal of Medicine, omhandler hjertestans hos kanadiske idrettsutøvere som deltok i organisert konkurranseidrett i årene 2009–14. Det ble registrert 0,76 tilfeller av hjertestans per 100.000 idrettsutøvere per år. Påvisbar strukturell hjertefeil var årsak til hjertestans i kun få av tilfellene. Litt under halvparten av dem som fikk hjertestans overlevde.

– Denne studien viser at strukturell hjertefeil sjelden er årsak til hjertestans hos idrettsutøvere, sier Hilde Moseby Berge, som er spesialist i allmennmedisin og idrettslege ved Olympiatoppen.

– Det er en styrke at studien inkluderer alle med hjertestans, og ikke bare plutselig død, men jeg savner opplysninger om omstendighetene rundt hendelsene og om treningsbelastning over tid, sier hun.

Berge er i gang med en lignende studie hos norske idrettsutøvere. 

– Vi trenger mer og bedre kunnskap om årsakene til hjertestans hos idrettsutøvere for å kunne forebygge hjertestans i fremtiden, sier hun.

Kilde: Tidsskrift for Den norske legeforening

Powered by Labrador CMS