«Hjerteskole» halverte dødeligheten etter infarkt

Mange svensker takket nei til «hjerteskole» etter hjerteinfarkt. Nå viser en studie på 48.000 pasienter at det gikk vesentlig bedre med de som lærte om blant annet fysisk aktivitet.

Publisert

I Sverige tilbys nesten alle pasienter en såkalt «hjerteskole» etter første gangs infarkt. Der får de råd og veiledning om fysisk aktivitet, kosthold og røykestopp. Men over halvparten av pasientene takker nei til tilbudet, skriver forskning.se.

I en ny studie har forskere ved Uppsala universitet i Sverige hentet ut data fra hjerteregisteret Swedeheart og fra det svenske Dødsårsaksregisteret på nesten 48.000 pasienter som hadde et første hjerteinfarkt mellom 2006-2015. De hentet også ut sosioøkonomiske variabler fra svenske Statistisk sentralbyrå.

Reduserte risikoen med 50 prosent

Forskerne undersøkte hvordan det hadde gått med pasientene to år og fem år etter infarktet. Der pasientene var døde, sjekket de om det skyldtes kardiovaskulære årsaker eller andre årsaker. Deretter så de på sosioøkonomiske faktorer.

Forskerne fant at de som takket ja til hjerteskole, levde lenger enn de som droppet det. Etter to år hadde hjerteskolens deltakere redusert risikoen generelt for å dø med 47 prosent, mens reduksjonen var på hele 50 prosent for å dø av kardiovaskulære årsaker.

Etter fem år var risikoen henholdsvis 38 og 43 prosent lavere enn hos de som takket nei til hjerteskole.

Korrigerte for flere faktorer

Forskerne prøvde å se om det slo ut annerledes etter hvilke tidspunkt man hadde deltatt på hjerteskolen, om pasientene hadde deltatt på andre hjerterehabiliteringsprogram, og om kjønn, alder og inntekt påvirket. Men de kom til samme resultat.

-Nå ønsker vi å finne ut om sammenhengen med hjerteskolen er en genuin årsak-virkning-sammenheng eller ikke. Ideelt sett finner vi ut dette gjennom en tilstrekkelig stor randomisert klinisk studie, helst registerbasert, sier John Wallert, som er psykolog og stipendiat ved institutionen för kvinnors och barns hälsa på Uppsala universitet.

Studien kan leses her: Attending Heart School and long-term outcome after myocardial infarction: A decennial SWEDEHEART registry study

Powered by Labrador CMS