Ulla Pedersen i aksjon med pasienter på rehabiliteringsavdelingen. Foto: Silje Katrine Robinson.
Ulla Pedersen i aksjon med pasienter på rehabiliteringsavdelingen. Foto: Silje Katrine Robinson.

Store endringer ved LHL-sykehuset Gardermoen

Sykehuset kutter kraftig i antallet hjerteoperasjoner, mens blant annet ortopedi bygges opp. Det får også konsekvenser for fysioterapeutene

Publisert Sist oppdatert

Årsaken til at virksomheten ved LHLs hjertesenter reduseres er lavere etterspørsel. Kirurgene opererte tidligere opp mot 1.400 pasienter årlig ved LHL-sykehuset på Feiring. Ved det nye sykehuset er antallet operasjoner redusert til rundt 200 operasjoner i året.

– Kostnadene var de samme, men inntektene gikk ned. Det er ikke lenger like stor etterspørsel etter åpen hjertekirurgi, sier Pål Jeroen Husby, klinikksjef ved LHL-sykehuset Gardermoen. 

Nye metoder for hjerte

Han forklarer nedgangen i etterspørsel blant annet med at det i dag er flere nye metoder innen hjertekirurgi, som å gå inn med kateter via lysken eller armen. Nå har LHL takket nei til ny avtale om åpen hjertekirurgi med Helse Sør-Øst.

I stedet vil sykehuset satse på gastrokirurgi, nevrokirurgi, plastikkirurgi, kar-kirurgi og ortopedi. Sykehuset vil fortsatt gjøre noen hjerteoperasjoner, men det vil ikke være pasienter på oppdrag fra Helse Sør-Øst, men for eksempel forsikringspasienter.

– Vi vil ha tilbud om hjerteoperasjoner ut høsten. Etterspørselen vil avgjøre om dette vil bli videreført, sier Husby. 

Kutter sykepleierstillinger

Sykehuset har sendt ut totalt 36 oppsigelser som følge av nedbemanningen. 26 av disse var sykepleiere, opplyser kommunikasjonssjef Martin Steen i LHL.  Så drastisk ble det ikke for fysioterapeutene, men også her blir det kutt. I underkant av tre årsverk forsvinner. Ved Klinikk for kirurgi og Klinikk for hjertemedisin går det fra 2,1 til 0,7 årsverk, ved hovedkontoret fra ett til 0,6 årsverk og fra 14,7 til 13,7 ved Klinikk for rehabilitering og livsstilsmedisin.

– Nedskjæringene er spesielt uheldig ved Klinikk for rehabilitering og livsstilsmedisin. Der skal vi nå gjøre mer, men med færre folk. Det blir utfordrende å holde en like høy kvalitet på tjenestene vi skal tilby, sier Ulla Pedersen. Hun er hovedtillitsvalgt for fysioterapeutene i LHL.

Det har vært noen måneder med mye endring og usikkerhet for de ansatte ved det nye sykehuset.

– Vi har stått i to ulike prosesser samtidig. Det har vært både strevsomt og mye iver rundt det å flytte til et nytt sted. Samtidig har vi vært midt i en nedbemanningsprosess. Det er utfordrende å skape en god og motiverende arbeidsplass samtidig som det pågår nedbemanning, sier Pedersen.

 Skåne pasienter

Men hun understreker at alle kolleger har prøvd å gjøre det beste ut av det, ved å skåne pasientene slik at de får en god og positiv opplevelse under sykehusoppholdet. Hun forteller at det ligger i ryggmargen til de ansatte å ville gjøre en forskjell for pasientene.

– Det gjelder uansett om de er på medisinsk eller kirurgisk klinikk, eller om de er deltakere på et rehabiliteringsopphold, sier Pedersen.

 Fra høsten blir det tre færre årsverk innen fysioterapi, men ingen må gå.

– Det var flere fysioterapeuter som sluttet i løpet av perioden, så det ble ikke nødvendig med oppsigelser*. Det er jeg glad for, sier Pedersen.

Behov for tilpasset rehabilitering

For hjertepasientene er det lettere å ha veiledning i grupper, men når det gjelder lungepasienter er det behov for mer individuelt tilpasset oppfølging.

 – Her har vi alt fra spreke astmapasienter til personer med alvorligere sykdomsgrad og svekket funksjonsnivå, eksempelvis de som venter på lungetransplantasjon, sier Pedersen.

Hun mener derfor at det vil være behov for flere fysioterapeuter ved sykehuset om antallet lungepasienter økes. Det samme gjelder en økning innen ortopedi. 

Forsikring og fristbrudd

LHL vil nå satse sterkt på ortopedi, fra mindre inngrep i hender og føtter til proteser og ryggoperasjoner. Dette vil være forsikringspasienter, privatbetalende pasienter, samt pasienter fra anbud i Helse Sør-Øst og under ordningen fritt behandlingsvalg og fristbruddpasienter.

 – Ortopedi faller inn under LHL sine verdier om å gi folk et bedre liv. Ortopedi handler mye om å redusere smerter og gi folk bedre livskvalitet, sier Husby.

– For å rehabilitere disse pasientene på en best mulig måte, er det viktig med et godt fysioterapitilbud, sier Pedersen.

Hun forklarer at ledelsen ved sykehuset har antydet at fysioterapien vil kunne bli styrket ved en eventuell opptrapping av ortopediske inngrep, men at dette ikke er bekreftet.

– Vi er redd for at satsingen på fysioterapi går på bekostning av andre prioriteringer, for eksempel at fysioterapi får en mindre plass enn det bør ha hos eksempelvis ortopediske pasienter. Vi er litt urolige for at våre tjenester ikke blir benyttet fullt ut, og at fysioterapi erstattes med enklere mobilisering under veiledning av andre yrkesgrupper. Det blir ikke et optimalt tilbud for ortopedipasientene, sier Pedersen.

Ortopediavdelingen ved LHL-sykehuset samarbeider tett med NIMI i Oslo. NIMI er et medisinsk spesialistsenter med privat sykehus og trenings - og rehabiliteringssenter.

 – Her vil våre pasienter bli sikret bred faglig oppfølging både før og etter operasjon. Vi vil basere oss på at pasientene får et faglig bredt tilbud ved NIMI. På sikt ønsker vi å styrke fysioterapien ved sykehuset på Gardermoen, og utvikle et sterkere tverrfaglig miljø også her. Men før vi øker bemanningen innen fysioterapi, må vi se at dagens fysioterapiressurser ved rehabiliteringsavdelingen utnyttes på en god måte, sier Husby.

*Oppsigelse

I etterkant av at denne saken ble skrevet og sendt til trykk (Fysioterapeuten 6/2018), har redaksjonen blitt kjent med at det har kommet en oppsigelse av en fysioterapeut ved LHL-sykehuset Gardermoen.

Powered by Labrador CMS