- Resultatene tyder på at intervalltrening med høy intensitet er en trygg og effektiv treningsform hos medisinsk stabile hjertetransplanterte i løpet av det første året etter operasjon, sier spesialfysioterapeut og doktorgradsstipendiat Katrine Rolid. Foto: Irene Mårdalen

Nylig hjertetransplanterte kan ha god effekt av intervalltrening med høy intensitet

Hjertetransplanterte som trener intervaller med høy intensitet kort tid etter operasjonen, øker oksygenopptaket mer enn dem som trener med moderat intensitet, viser norsk studie.

Publisert Sist oppdatert

Studien er gjennomført ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, og har fysioterapeuter som førsteforfattere. Artikkelen ble publisert i tidsskriftet Circulation i 2019. Nå har en treårig oppfølging blitt publisert i American Journal of Transplantation.

- Resultatene tyder på at intervalltrening med høy intensitet er en trygg og effektiv treningsform hos medisinsk stabile hjertetransplanterte i løpet av det første året etter operasjon, sier spesialfysioterapeut og doktorgradsstipendiat Katrine Rolid.

I denne studien trente deltakerne med høy intensitet allerede tre måneder etter transplantasjon. Dagens anbefalinger er at de venter med å trene intervaller med høy intensitet til ett år etter operasjonen.

- Resultatene fra studien kan være med å endre anbefalingene, sier Rolid.

Startet i 2013
44-åringen har jobbet med studien siden 2013. I 2019 ble de første resultatene publisert. Nå presenterer hun resultatene etter å ha fulgt opp pasientene etter tre år.

Funnene er oppløftende og viser blant annet at oksygenopptaket blir bedre med intervalltrening med høy intensitet, enn trening med moderat intensitet det første etter transplantasjonen.

I tillegg viser studien at medisinsk stabile hjertetransplanterte tolerer trening med høy intensitet kort tid etter operasjonen. Samtidig øker de styrken i beina.

Resultater tre år senere
Etter at deltakerne var ferdig med ett års oppfølging med fysioterapeut, fikk de ingen organisert oppfølging. De ble likevel anbefalt å fortsette treningen.

- Etter tre år var det ingen statistisk forskjell mellom gruppene i oksygenopptak. Forskjellen i muskelstyrke i beina var fortsatt større i favør av de som hadde trent intervalltrening med høy intensitet, sier Rolid.

Hun presiserer at dette er en pasientgruppe som har vært terminalt hjertesyke (uhelbredelig syke) og at de fleste er dekondisjonerte (i dårlig form) før transplantasjonen. I tillegg er et nylig transplantert hjerte denervert (manglende nervetilførsel).

- Det at vi får så gode resultater med å trene intervaller med høy intensitet, er interessant. Vi vet at oksygenopptak er assosiert med overlevelse. Det er derfor viktig å undersøke hva slags type trening som gir økt effekt på oksygenopptaket tidlig i forløpet, sier Rolid.

Trening med moderat intensitet har også gunstige effekter.

- Det betyr at ikke alle hjertetransplanterte må trene med høy intensitet for å få bedre kondisjon, og pasienten må selvfølgelig klarere med lege før han eller hun starter med intervalltrening med høy intensitet. Det viktigste er utvilsomt at pasienten trener, sier Rolid.

Fysioterapidugnad
Hun og hennes medarbeidere har gjennomført studien takket være hjelp fra mer enn 70 fysioterapeuter rundt om i hele landet. Fysioterapeutene har hatt ansvaret for treningen 2-3 ganger i uken.

- Samarbeidet mellom lokale fysioterapeuter og spesialisthelsetjenesten har vært helt avgjørende for å kunne gjennomføre studien, sier Rolid.

To pasientgrupper
De transplanterte ble delt inn i to grupper. Intervalltreningsgruppen trente 4X4 intervaller med 85-95 prosent av makspuls eller 16-18 på Borgs skala. I denne gruppen var det 37 av 39 deltakere som fullførte.

Den andre gruppen trente med moderat intensitet med opptil 80 prosent av makspuls og 15-16 på Borgs skala. I denne gruppen var det 41 av 42 deltakere som fullførte. Etter tre år var det totalt 62 deltakere som fullførte studien.

76 prosent av deltakerne i gruppen som trente med høy intensitet, var menn. I gruppen som trente med moderat intensitet, var 71 prosent menn.

Ni måneder – 58 økter
Alle deltakerne trente med fysioterapeut i ni måneder og hadde i snitt 58 treningsøkter. I tillegg til utholdenhetstrening, trente alle også styrke. Deltakerne kunne selv velge om de ville utføre treningen på tredemølle, gå i motbakke, sykle eller bruke et kondisjonsapparat.

I forkant ble det gjort omfattende tester som test av maksimalt oksygenopptak, muskelstyrke i beina, kroppssammensetning, ulike blodprøver, blodtrykk over 24 timer og hjerteundersøkelser og spørsmål om livskvalitet.

Trenger bistand

Rolid mener systematisk veiledning fra fysioterapeut er en viktig del av rehabiliteringen av hjertetransplanterte. Det gjelder både i den første fasen på Rikshospitalet og når pasienten starter med trening i hjemkommunen.

- De har vært svært syke, og trenger hjelp både til styrke- og kondisjonstrening over tid. Noen er naturlig nok engstelige for å presse seg. Andre er ikke vant til å trene. Det er derfor nødvendig med veiledning fra erfarne, sier Rolid.

Hun mener pasientene også trenger hjelp til å finne riktig balanse i treningen. Noen må motiveres litt ekstra, mens andre må holdes litt igjen.

- Fysioterapeutene kan i tillegg hjelpe denne pasientgruppen med å etablere gode vaner slik at de opprettholder fysisk aktivitet på lengre sikt. Vi anbefaler at alle hjertetransplanterte får veiledet trening med fysioterapeut når de skrives ut fra Rikshospitalet, sier Rolid.

Du kan lese mer om resultatene fra studien ved å klikke på lenkene under

Lenke 1

Lenke 2

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS