Idrettsskader: Ny internasjonal konsensusrapport

Målet er best mulig helse for idrettsutøvere, gjennom mer konsistent datainnsamling og forskningsrapportering.  

Publisert

Overvåkning av skader og sykdommer og epidemiologiske studier er grunnleggende elementer i innsatsen for å beskytte utøveres helse. For å oppmuntre til konsistens i definisjoner og metodikk, og for å muliggjøre sammenligning av data på tvers av studier, har forskningsgrupper publisert 11 idrettsspesifikke konsensusuttalelser om idrettsskader og relevante sykdommer.

IOC

Arbeidet ble gjort for å styrke konsistensen i datainnsamling, skadedefinisjoner og forskningsrapportering. Selve metoden ble kalt «Konsensusuttalelse fra Den internasjonale olympiske komité (IOC)».

IOC inviterte en arbeidsgruppe av internasjonale forskere til å gjennomgå relevant litteratur. Videre skulle ekspertgruppen gi anbefalinger. Prosedyren inkluderte en åpen nettbasert spørreundersøkelse, revisjonsrunder og høring av arbeidsgrupper. Arbeidet ble avsluttet med et tredagers konsensusmøte i oktober 2019.

STROBE

Uttalelsen inkluderer anbefalinger for datainnsamling og forskningsrapportering som dekker det ekspertgruppen kaller sentrale komponenter: Blant annet definisjon og klassifikasjon av helseproblemer, alvorlighetsgrad av helseproblemer, rapportering av utøvereksponering, uttrykke risiko, studiepopulasjonsegenskaper og datainnsamlingsmetoder. Basert på dette utviklet forskerne en ny rapporteringsretningslinje: STROBE Sports Injury and Illness Surveillance (STROBE-SIIS).

Løpende studier

IOC ønsker løpende overvåkningsprogrammer og studier for å beskrive trender og mønstre for skader og sykdommer – både i trenings- og konkurransesammenheng. Dette er, ifølge IOC, viktige tiltak for å forstå årsaker, og utvikle tiltak for å beskytte idrettsutøveres helse. Implementering av metodene som er skissert i denne uttalelsen vil, ifølge IOC, fremme konsistensen i datainnsamling og forskningsrapportering.

Les hele artikkelen i Orthopaedic Journal of Sports Medicine

Powered by Labrador CMS