MR uten tilleggsverdi ved akutte hamstringsskader

En nylig publisert studie konkluderer med at tilleggsverdien av MR for å anslå tid til retur til idrett (RTI) etter akutte hamstringsskader, utover anamnese og kliniske undersøkelser alene, er svært begrenset.

Publisert Sist oppdatert

Studien ble gjennomført på Aspetar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital i Doha, Qatar, og er del av et større doktorgradsprosjekt ledet av stipendiat fra Senter for Idrettsskadeforskning, Arnlaug Wangensteen. 

Er det nødvendig med MR undersøkelse etter akutte hamstringsskader?

Akutte hamstringskader er den vanligste muskelskaden i fotball og andre idretter som involverer høy fart og store krefter. Bruken av kostbare MR-undersøkelser etter disse skadene har økt betraktelig det siste tiåret og medisinsk personell blir ofte spurt om å anslå når tid utøveren kan returnere til idrett basert på MR-funn. Dette skriver Senter for Idrettsskadeforskning på sine nettsider. 

Hvorvidt MR kan gi et presist svar på tid til retur til idrett (RTI) er derimot omstridt. 

Prospektiv kohortstudie

Utøverne (n=180) ble inkludert mellom januar 2011 og juni 2014 og gjennomgikk standardisert anamnese, kliniske undersøkelser og MR-undersøkelser innen fem dager etter skade. Forskerne registrerte tid til RTI i antall dager. Ved bruk av to statistiske modeller (multiple regresjonsmodeller), undersøkte de den uavhengige sammenhengen med tid til RTI. 

Tilleggsverdien av MR var minimal

Den første modellen så på verdien av anamnese og klinisk undersøkelse i forhold til tid til RTI. Svaret var 29 prosent, dvs. tiden en utøvere trenger for å komme tilbake til idrett forklares i stor grad av andre ukjente faktorer (71 prosent man ikke har svar på). Når forskerne la til MR-undersøkelsen til regnestykket, så de at tilleggsverdien av MR i forklaringsmodellen om RTI etter hamstringsskade ikke var høyere enn knappe tre prosent. 

-Ha fokus på klinisk evaluering, spar penger

Basert på funnene fra denne studien, kan man generelt anbefale å spare tid og penger på MR-undersøkelser etter akutte hamstringsskader, og heller fokusere på anamnese og kliniske undersøkelser. 

- Dette er et viktig budskap til leger og fysioterapeuter som behandler disse utøverne, og ikke minst til utøverne selv og trenerne deres, sier Arnlaug Wangensteen, forskeren bak studien, til Senter for Idrettsskadeforskning. 

Les mer på nettsidene til Senter for Idrettsskadeforskning

Referanse:

Arnlaug Wangensteen, Emad Almusa, Sirine Boukarroum, Abdulaziz Farooq, Bruce Hamilton, Rodney Whiteley, Roald Bahr, Johannes L Tol: MRI does not add value over and above patient history and clinical examination in predicting time to return to sport after acute hamstring injuries: a prospective cohort of 180 male athletes. BJSM Online First, published on September 9, 2015 as 10.1136/bjsports-2015-094892

Powered by Labrador CMS