Vi trenger debatt om hvorvidt fysioterapeuter skal sette injeksjoner, sier Gro Opseth. Foto: Irene Mårdalen

Ønsker debatt om injeksjonsbehandling velkommen

Gro Opseth er glad for at spørsmålet og debatten om hvorvidt injeksjonsbehandling skal være en del av fremtidens fysioterapi kommer nå.

Publisert

Opseth er leder i fag- og utdanningspolitisk utvalg i NFF og jobber til daglig som manuellterapeut ved Hans og Olaf Fysioterapi i Oslo.

- Det er på høy tid at vi tar tak i dette. Det må gjøres både politisk og faglig. Vi må tørre å stille de viktige og vanskelige spørsmålene, og vi må lytte til alles røster, sier Opseth.

Hun mener det er spesielt viktig å ta debatten fordi fysioterapeuter, ved å sette injeksjoner, beveger seg over i fagfeltet medikamentell behandling.

- Med det følger ulike problemstillinger som hva som er legenes juridiske ansvar og kunnskapsområde, og hva som er fysioterapeuters, sier Opseth.

I dag: Ikke kompetente
Hun viser til at fysioterapeuter generelt i dag ikke har nødvendig kompetanse for å tilby injeksjonsbehandlinger. De kan heller ikke, ifølge lovverket, være ansvarlige for bruk av reseptbelagte medikamenter som kortisonpreparater.

- Injeksjoner med reseptbelagt medisin kan kun skje når en lege er ansvarlig, sier Opseth.

Er det dette vi vil?
Hun er usikker på om fysioterapeuter og annet helsepersonell ønsker denne oppgaveglidningen i helsetjenestene våre. I tillegg stiller hun spørsmål om evidensen for å benytte injeksjonsbehandlinger er god nok.

- Det at vi har mange ubesvarte spørsmål, gjør at vi må ta en grundig gjennomgang og debatt om temaet før vi eventuelt utdanner flere fysioterapeuter til å injisere og før vi foreslår å endre lovverket, sier Opseth.

Les også PFF ønsker retningslinjer

Fag- og utdanningspolitisk utvalg I NFF diskuterte saken i et møte 23. april 2020.

Der ble de enige om følgende vedtak til uttalelse:

Ultralyd er en del av Fysioterapeutens verktøykasse. Injeksjoner med legemiddel er ikke fysioterapi jf.dagens regelverk, og heller ikke en del av fysioterapeuters grunnkunnskap. Injeksjon av legemiddel må kun skje i tett samarbeid med ansvarlig lege. 

Ethvert valg av behandlingsform og metode må være basert på fysioterapeutisk undersøkelse og en faglig, kunnskapsbasert vurdering av best mulig behandling. Valg av tiltak gjøres ut fra evidens og fysioterapeutens kunnskap om metodene og faglig forsvarlighet.  

Faget er i kontinuerlig utvikling, og skal være det, men utviklingen må ikke gå så raskt fram at ikke gode faglige vurderinger ligger til grunn.

Evidens, kompetansekrav og lovverk bør komme forut for praksisen.

Uttalelsen er oversendt faggruppene til vurdering. Fag- og utdanningspolitisk utvalg skal diskutere saken videre for å innhente ytterligere kunnskap til diskusjonen, samt innspill fra ulike organisasjonsledd før den behandles av forbundsstyret.

 

Les også: Håvard Moksnes mener ikke fysioterapeuter bør injisere

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS