Ny studie om joggesko og skaderisiko

En gruppe danske forskere har sett nærmere på om fotens stilling har betydning for løpsrelaterte skader.

Publisert Sist oppdatert

Studien ble designet som en epidemiologisk prospektiv observasjonsstudie, der hele 927 uerfarne løpere ble inkludert, tilsvarende 1852 føtter. Ved baseline ble føttenes stilling evaluert ved hjelp av «foot-posture index» og kategorisert til highly supinated (n=53), supinated (n=369), neutral (n=1292), pronated (n=122) og highly pronated (n=18).

Etter denne evalueringen skulle alle deltakerne starte løpstrening i nøytrale joggesko. De ble også bedt om å bruke global positioning system (GPS) for å kvantifisere løpingen etter hver treningsøkt.

En løpsrelatert skade ble i denne studien definert som en hver muskel- og skjelettskade i rygg eller underekstremiteter som kunne være relatert til løpingen, og som påvirket treningen i en uke eller mer.

I løpet av ett års oppfølging rapporterte 252 deltakere om en løpsrelatert skade. Seksti-tre av disse skadene var bilaterale skader. Sammenlignet med nøytral stilling i fot, ble det ikke funnet økt risiko for skader hos de med såkalte avvik (ulike grader av pro- eller supinasjon).

Studien setter spørsmålstegn om det er en sammenheng mellom pronasjon i fot/ ankel og økt risiko for løpsrelaterte skader, og om joggesko som skal motvirke pronasjon har noen hensikt med tanke på å minske skaderisiko.

Studien har noen metodiske begrensninger, og er ikke en effektstudie. Dette etterlyses som en naturlig oppfølging av danskenes forskning.

Referanse

Nielsen RO, Buist I, Parner ET, Nohr EA, Sørensen H, Lind M, Rasmussen S. Foot pronation is not associated with increased injury risk in novice runners wearing a neutral shoe: a 1-year prospective cohort study. Br J Sports Med. 2014 Mar;48(6):440-7. doi: 10.1136/bjsports-2013-092202. Epub 2013 Jun 13.

Powered by Labrador CMS