Enighet om «Én innbygger – én journal»

Ved å utnytte teknologien på en optimal måte, kan pasientsikkerheten økes, ifølge Helsedirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

Forrige uke overleverte helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Direktoratet for e-helse, Christine Bergland, anbefalingen om «Én innbygger – én journal» til helse- og omsorgsminister Bent Høie.

-Økt kvalitet

– Norsk helsetjeneste jobber hver dag for å øke kvaliteten på tjenestene og pasientsikkerheten. Likevel kan det i dag ta lang tid for helsepersonell å sammenstille nødvendig kunnskap om pasientene i tidskritiske situasjoner. Det å få en helhetlig journal som følger hver innbygger vil være et paradimeskifte og heve kvaliteten vesentlig på tjenestene, sier helsedirektør Bjørn Guldvog på Helsedirektoratets nettsider.

Med «Én innbygger – én journal» er tanken at det skal bli enklere for helsepersonell å få tilgang til informasjon om tidligere sykehistorie, medikamentbruk, behandling av andre helsepersonell, pasientens egne vurderinger. Pasienten vil også selv ha tilgang på innholdet i journalen, ha mulighet til å følge opp målinger og undersøkelser og legge inn innhold, og det vil tilrettelegge for toveiskommunikasjon mellom pasient og helsepersonell.

Kommunene først

Direktoratet for e-helse er opptatt av kommunene i dette arbeidet.

- Vi bør starte med et løft for kommunene, der behovet er størst. Svært mange kommuner har IT-løsninger med vesentlige funksjonelle mangler. Mange av løsningene er over ti år gamle. Mangelfull kapasitet og kompetanse gjør det utfordrende for kommunene å foreta store investeringer i dagens leverandørmarked - hver for seg. Derfor trenger vi en felles satsing, sier Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse.

Hun understreker at spesialisthelsetjenesten må ha en aktiv rolle i utviklingen.

- Vi må utnytte IKT-ressursene våre bedre, og alle sentrale aktører må ta del i felles strategi, prioritering og styring, poengterer direktøren.

Kilde: Helsedirektoratet

Powered by Labrador CMS