Professor mener fysioterapeuter har en viktig rolle i implementering av effektiv styrketrening

Professor Truls Raastad mener fysioterapeuter har en nøkkelrolle for å få flere voksne og eldre til å trene styrke.

Vil ha flere studier om effekter av styrketrening for voksne og eldre

Professor Truls Raastad ved Norges idrettshøgskole etterlyser flere studier som viser effekten av styrketrening for eldre som fortsatt bor hjemme.

Publisert Sist oppdatert

Han mener fysioterapeuter bør spille en viktig rolle i implementering av effektiv styrketrening i klinisk praksis, i rehabilitering og ikke minst i å bedre koordineringen i overgangen fra rehabilitering til frisk trening.

- Det er ingen tvil om at styrketrening er viktig og har god effekt på eldre, også for de over 80. Studier viser at når du blir eldre og mister muskelmasse, har du spesielt stor nytte av styrketrening. Problemet er at eldre som bor hjemme og som har helseutfordringer i for liten grad trener styrke, sier Raastad.

Han ønsker studier som synliggjør gevinsten både for den enkelte og for samfunnsøkonomien.

- Vi ser at livskvaliteten til de eldre som trener styrke øker gjennom bedret styrke og funksjon. I tillegg har styrketrening for eldre som begynner å få nedsatt funksjon en potensiell effekt på å utsette behovet for plass på syke- og aldershjem. En slik effekt er en stor fordel for den det gjelder og for samfunnsøkonomien. Dette trenger vi studier som viser klarere, men det krever store studier med oppfølging over flere år, sier Raastad.

- Fysioterapeutene har en viktig rolle

Han viser til at det flere kommuner har fysioterapeuter som spiller en viktig rolle i tverrfaglig team som jobber med hverdagsrehabilitering. Brukere er mottagere av hjemmehjelpstjenester. De følges tett opp av det tverrfaglige teamet i en avgrenset periode og målet er å øke funksjonsnivå, gjøre brukerne mer selvhjulpen og redusere den enkeltes behov for hjemmesykepleie.

- I disse teamene har fysioterapeuter en viktig rolle i å funksjonsteste brukerne og kartlegge hva som må til for å bedre fysisk kapasitet og funksjonsnivå. Hos mange er manglende styrke en viktig begrensning og tilrettelagt styrketrening i hjemmet et effektivt tiltak. Fysioterapeutene kan lære opp og veilede de som jobber i hjemmetjenesten, slik at helsefagarbeidere bistår de eldre med å trene. En utfordring er at også fysioterapeuter mangler grunnleggende kunnskap om effektiv styrketrening, sier Raastad.

Både voksne og eldre bør trene styrke, mener professor Truls Raastad.

Derfor bør alle trene styrke

Raastad anbefaler absolutt alle - både voksne over 50 som er friske og eldre over 80 som bor hjemme eller på sykehjem - å trene styrke med tung belastning. Også de som er i risikogruppen for osteoporose (benskjørhet) og de som har vondter eller plager, bør trene med tung belastning, men treningen må legges opp slik at den er sikker og individuelt tilpasset.

- Trening med stor motstand har effekt både for å øke muskelstyrke og muskelmassen samt å styrke skjelettet. Fysioterapeutene bør derfor anbefale styrketrening med så stor motstand at du kun klarer 4-15 repetisjoner av hver øvelse. Samtidig bør treningen legges til rette slik at pasienten som har smerter også klarer å gjennomføre trening på en effektiv og trygg måte, sier Raastad.

Han poengterer at denne type tilrettelegging ofte innebærer riktig valg av øvelser, langsomme og kontrollerte bevegelser og individuelt tilpassede bevegelsesutslag i de valgte øvelser.

- En fysioterapeut kan kartlegge utfordringene, og skreddersy treningsopplegg som hver enkelt fint kan utføre på egenhånd eller ta med seg videre til et treningssenter. Kommunikasjon mellom fysioterapeuter og veiledere på treningssenteret vil sannsynligvis bli viktigere og viktigere for å få flere over i frisk trening når de begynner å få kontroll på ulike plager, sier Raastad.

Lær å trene på egenhånd

Leder i faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin, Kenneth Martinsen.

Også leder i faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin i Norsk fysioterapeutforbund (NFF), Kenneth Martinsen mener det er viktig at voksne og eldre lærer å trene styrke på egenhånd.

- Som fysioterapeuter gjør vi først en undersøkelse og anamnese (sykehistorie) av pasienten. Det danner grunnlag for veien videre og ofte er målet at pasienten skal kunne trene uten bistand fra oss. Det er tross alt ikke farlige øvelser vi anbefaler, sier Martinsen.

Både han og Raastad ønsker å ufarliggjøre styrketrening, både for dem som har skader og vondter og for de som ikke har trent styrke tidligere.

- Det kan hende mange unnlater å trene styrke fordi de ikke vet hva de skal gjøre eller er redde for å skade seg. Det er særdeles få skader som følge av styrketrening. Med god veiledning vil alle etter kort tid kunne mestre det på egenhånd hvis man holder seg til enkle og effektive øvelser, sier Raastad.

Dette er anbefalingene

For personer som ønsker å øke muskelstyrke og bedre kroppssammensetningen, anbefaler han fysioterapeuter å legge opp program slik at pasientene trener styrke 2-3 ganger per uke for de store muskelgruppene som bein, rygg, setet, bryst og skuldre. Hvis øvelsene primært gjøres i apparater, bør det i tillegg også gjøres øvelser spesifikt for magemusklene.

- Her er kompetansen til fysioterapeuter unik. De har kunnskapen som trengs slik at hver enkelt tar hensyn til sine utfordringer og utgangspunkt, og at pasienten trener på en trygg og sikker måte. Utfordringen til enkelte fysioterapeuter er imidlertid at de kan bli for forsiktige. Hvis trening ikke utfordrer muskulatur eller skjelett i stor nok grad, vil treningen ha liten effekt, sier Raastad.

Han og Martinsen er glade for at Helsedirektoratet setter søkelys på styrketrening for voksne og eldre. Gjennom kampanjen #hverdaggsterk og styrkeuka i uke 43, ønsker direktoratet at styrketrening skal bli like anerkjent som utholdenhetstrening.

- De fleste vet at du du bør mosjonere minst 30 minutter hver dag. Langt færre har fått med seg anbefalingene om styrketrening. Aldersrelatert tap av muskelmasse – sarkopeni – og osteoporose blir i liten grad forbedret ved at du trener utholdenhet. For å få fullgod effekt av treningen, må du derfor gjøre begge deler, sier Raastad.

Powered by Labrador CMS