Støtter ikke bruk av Kinesio Taping

En systematisk oversiktsartikkel publisert i Journal of Physiotherapy støtter ikke bruk av Kinesio Taping som behandling i klinisk praksis.

Publisert Sist oppdatert

En ny systematisk oversiktsartikkel har sett på effekten av Kinesio Taping sammenlignet med sham taping/ placebo, ingen behandling, manuellterapi og annen fysioterapi/ gruppebehandling for mennesker med muskel- og skjelettplager.

Moderat kvalitet

Forskerne utførte systematiske søk av randomiserte forsøk. Utfallsmål ble satt til å være smerteintensitet, funksjon, livskvalitet, tilbakeføring til arbeid og vurdering av skadetilheling.

Tolv randomiserte forsøk og 495 personer ble inkludert i denne oversiktsartikkelen. Effekten av Kinesio Taping ble vurdert for pasienter med skuldersmerter (2 studier), knesmerter (3), kroniske korsryggsmerter (2), nakkesmerter (3), plantar fascitis (1) og multiple muskel- og skjelettplager (1).

Metodisk kvalitet på de inkluderte studiene ble vurdert til å være moderat, med en skår på 6.1 på PEDro Scale.

Ikke mer effektivt enn annen behandling

Sett under ett var Kinesio Taping ikke mer effektivt enn sham taping/ placebo. I de studiene Kinesio Taping viste en bedre effekt enn kontrollgruppene, var effektstørrelsene små og ikke klinisk signifikant, og studiene av for lav kvalitet til å kunne si noe sikkert om effekten.

Denne oversiktsartikkelen støtter dermed ikke bruk av Kinesio Taping som et effektivt virkemiddel i behandling av ulike typer muskel- og skjelettplager.  

Forfatterne av artikkelen er nå i gang med to større kliniske forsøk, som ser på effekten av Kinesio Taping for personer med uspesifikke og kroniske korsryggsmerter. Det gjenstår å se om disse studiene kan gi oss ny kunnskap om Kinesio Tapingens effekt – eller mangel på effekt.

Hele artikkelen kan leses her.

Referanse:

Parreira PdCS, Costa LdCM, Hespanhol Junior LC, Lopes AD, Costa LOP (2014) Current evidence does not support the use of Kinesio Taping in clinical practice: a systematic review. Journal of Physiotherapy (epublish ahead of print).

Powered by Labrador CMS