Kritisk søkelys på manipulasjonsbehandling

Dansk Radio har satt et kritisk søkelys på manipulasjonsbehandling hos kiropraktorer. I programmet Detektor var mangelfull dokumentasjon hovedtema.

Publisert

Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) mener at programmet ble for unyansert. Fysioterapeuter bruker også manuelle teknikker, og det er fortsatt lav dokumentasjon for effekten ved en en del lidelser. På andre områder er dokumentasjonen mer lovende, skriver www.fysio.dk, det danske fysioterapiforbundets nettsider.

Innslaget i Detektors tv-utgave på DR2 kan ses her.

- Manipulasjon er såkalt high-velocity thrust, og er tradisjonelt den teknikken som kiropraktorer har brukt mest, sier Martin B. Josefsen, som er leder i Dansk Selskab for Fysioterapi og i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi. Han påpeker at manipulasjon også brukes i fysioterapi, men at mobilisering (uten thrust) brukes minst like ofte.

Unyansert kritikk

Josefsen mener kritikken som kom fram i programmet er altfor unyansert.
 - Ryggen er generelt et område med lav evidens, men heldigvis går det riktig vei. Vi vet mye mer nå enn for ti år siden, og om ti år har vi kommet enda lenger. Men man kan jo ikke be pasienter med ryggproblemer om å vente i ti år, sier Josefsen - og fortsetter:
 
 - Det er ikke bare innen ryggområdet det er mindre evidens enn man kunne ønske seg. Det er en utfordring som de fleste deler av helsetjenesten kan kjenne seg igjen i - om ikke annet så i forhold til nye behandlingsformer, sier Josefsen til fysio.dk.
 
Store kostnader

Et stort antall dansker – og nordmenn – går til kiropraktor med smerter i muskler og ledd. De mange behandlingene koster årlig den danske statskassen over 100 millioner kroner.

Jan Hartvigsen, professor i klinisk biomekanikk ved kiropraktorutdannelsen på Syddansk Universitet, erkjenner at det vitenskapelige grunnlaget for kiropraktikk ikke er sterkt.

- Vi har ikke sterk evidens eller dokumentasjon for noen av de behandlingene som blir gitt til ryggpasientene, sier han.

Cochrane

Cochrane-senteret i København, som løpende samler inn vitenskapelig dokumentasjon om effekten av forskjellige behandlingsformer, er heller ikke sikker på effekten av manipulasjon. Det sier senterets leder, professor Peter Gøtzsche.

-Generelt vil jeg si at effekten er noe tvilsom. Og det stemmer overens med at det teoretiske grunnlaget er ytterst tvilsomt, sier han.

Powered by Labrador CMS