Skulderoperasjoner som ikke virker

Operasjon som behandling av inneklemt skulder virker ikke bedre enn placebo. Det viser en finsk studie som ble publisert i BMJ nå i juli.

Publisert Sist oppdatert

- Verdens vanligste skulderoperasjon virket ikke, skriver forskning.no i sin presentasjon av studien. Nettstedet viser også til debatten i Norge om at det gjennomføres alt for mange operasjoner er av denne typen.

Det gjelder blant annet professor og overlege Jens Ivar Brox som i 2013 uttalte seg om temaet i Dagens Medisin. Han mente at flesteparten av slike skulderoperasjoner som blir gjennomført i Norge er unødvendige.

Høy kvalitet

De finske forskerne har gjennomført en såkalt randomisert, placebokontrollert og dobbeltblind studie, der de sammenlignet to grupper med pasienter. Dette går for å være gullstandarden i forskning. Den ene fikk ASD-operasjon, mens kirurgen bare gikk inn og undersøkte leddet den andre gruppen. Det ble brukt kikkhullteknikker for begge gruppene. Deltakerne ble fulgt over to år for å se hvordan det gikk med dem.

Resultatene viste imidlertid at det ikke var noen forskjell mellom kirurgisk behandling og kun undersøkelse av leddet. Det spesialiserte inngrepet hadde ikke noen egen virkning på impingmentsyndrom, utover placeboeffekten.

Trening og fysioterapi

Forskning.no skriver at studien heller ikke støttet behandling med trening. Forskerne hadde inkludert en tredje gruppe pasienter som fikk et spesialtilpasset treningsprogram med både hjemmeøvelser og besøk hos fysioterapeut.

De advarer likevel mot å tillegge dette for mye vekt. I denne gruppen var det  ikke mulig å gjøre noen blindtest, da både pasientene og forskerne visste at gruppa hadde fått trening og ikke operasjon.

Pasientene i undersøkelsen var også plukket ut etter helt spesielle kriterier. Forskerne hadde bare inkludert deltagere som hadde høy sannsynlighet for å få effekt av operasjon. Dette vil trolig bidra til å gi bedre resultater av kirurgi enn i en mer variert pasientgruppe.

Referanse:

Subacromial decompression versus diagnostic arthroscopy for shoulder impingement: randomised, placebo surgery controlled clinical trial.

Powered by Labrador CMS