Tre av fire kan unngå meniskoperasjon

Meniskoperasjoner er ofte unødvendige. De aller fleste oppnår like gode resultater med et nytt treningsopplegg, ifølge en dansk-norsk studie.

Publisert Sist oppdatert

Studien, som er publisert i BMJ,  viser at effekten av treningsterapi ved meniskskader er like god som kirurgi. 

I 2015 ble nesten 11.000 personer meniskoperert med artroskopi, kikkhullskirurgi. Hver operasjon koster ca. 16.000 kroner. I tillegg kommer kostnadene ved sykefravær.

Treningsterapi eller operasjon

Studien sammenligner for første gang tilfeller der pasienten kun har fått treningsterapi eller kun operasjon, skriver Universitetet i Oslo i en artikkel på uit.no. Ansvarlig for studien er ph.d.-student og ortopedisk kirurg Nina Jullum Kise. Hun er overlege ved Ortopedisk avdeling, Martina Hansens Hospital i Bærum.

Danske og norske pasienter

Deltakerne var 140 pasienter med meniskskader i Norge og Danmark som trakk lodd til behandling med enten trening eller operasjon.

– To år senere hadde begge pasientgruppene færre symptomer og bedre funksjon. Det var ingen forskjell mellom de to gruppene, sier Nina Jullum Kise.

De som trente fikk imidlertid også sterkere muskelkraft.

Fysioterapeut

Pasientene trente hos en fysioterapeut to-tre gangerper uke i 12 uker.

– Treningsprogrammet består av oppvarming og forskjellige typer styrketrening. Programmet er lagt opp trinnvis slik at utfordringene blir større etterhvert som pasienten blir sterkere og bedre, forklarer Jullum Kise.

Pasientene får individuelt tilpasset program og trener etter instruksjon fra fysioterapeuten. Når de har lært øvelsene trener de på egenhånd, men har hatt kontakt med fysioterapeuten en gang i uken for justeringer og påfyll av nye øvelser.

Dansk-norsk samarbeid

Studien ble designet og startet av følgende forskere:
Ewa Roos, professor ved Syd-danske universitet
May Arna Risberg, professor ved Norsk Idrettshøyskole og NAR, Norwegians center for active rehabilitation
Lars Engebretsen, professor ved UiO og ortoped ved OUS 
Silje Stensrud, fysioterapeut, som fullførte sin ph.d.-avhandling basert på data fra de tre første månedene i studien. 

Treningsprogrammet i studien er utviklet av Stensrud, Risberg og Roos, i samarbeid med fysioterapeuter ved Norsk idrettsmedisinsk institutt (NIMI), opplyser uit.no.

Powered by Labrador CMS