Hjemmebehandling med telemedisin

Kronisk lungesyke får et bedre liv med rehabilitering. Ved nedskjæringer i kommunene kan telemedisin være et godt alternativ, ifølge Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST).

Publisert Sist oppdatert

Det skriver stipendiat Hanne Hoaas i en kronikk på forskning.no. Omtrent 200.000 nordmenn har fått diagnosen kols (kronisk obstruktiv lungesykdom).

Luftveisinfeksjoner og akutte forverringer er en del av sykdommen, som hvert år fører til 15.000 sykehusinnleggelser og 2.000 dødsfall. Sammen med røykestopp, er fysisk aktivitet og lungerehabilitering viktig for å bedre prognosen.

Det er dokumentert at lungerehabilitering reduserer tungpusthet, øker fysisk kapasitet og har en positiv virkning på livskvaliteten. Lungerehabilitering i etterkant av en akutt forverring, reduserer sjansen for en sykehusinnleggelse med minst 42 prosent, ifølge European Respiratory Society.

Forskning pågår

- NST har gode erfaringer og resultater fra forskningsprosjekt der telemedisin er brukt til å følge opp trening og rehabilitering for kols-pasienter. Et pågående prosjekt undersøker om tredemølletrening hjemme, kombinert med oppfølging på en internettside og videokonferanser, kan gi kols-pasienter økt mestring av hverdagen og færre reinnleggelser på sykehus, skriver Hanne Hoaas.

Hun påpeker at dersom kols-pasienter som får telerehabilitering, har færre sykehusinnleggelser enn de som får standard behandling, kan det gi besparelser for samfunnet og et bedre liv for de som er rammet.

- Billig investering

- Et døgnopphold på sykehus koster gjennomsnittlig cirka 40.000 kroner. Sammenlignet med dette, er tredemølle og nettbrett en billig investering.

- Noen kols-pasienter vil alltid ha best nytte av tradisjonell rehabilitering. Telerehabilitering kan i midlertidig skape pusterom for flere ved at de får spesialiserte helsetjenester hjemme i egen stue. Samtidig kan det gi et pusterom for pressede helsekroner, skriver Hanne Hoaas.

Powered by Labrador CMS