KOLS: Ny faglig retningslinje

Helsedirektoratet har utgitt en ny nasjonal faglig retningslinje for kronisk obstruktiv lungesykdom.

Publisert

Retningslinjen er et hjelpemiddel for å sikre et helhetlig pasientforløp på alle nivå i helsetjenesten. Den skal sikre høy kvalitet, riktige prioriteringer og hindre uønsket variasjon i behandlingstilbudet. Anbefalingene i retningslinjen er faglig normerende, men ikke juridisk bindende.

To nivåer av anbefalinger

Sterke anbefalinger:Her er det overveiende sannsynlig at de ønskede effekter ved å følge opp anbefalingene veier opp for de uønskede effektene.

Anbefalinger:De ønskede effekter veier opp for de uønskete effektene, men kunnskapsgrunnlaget er noe svakere enn for de sterke anbefalingene.

Retningslinjens målgruppe er helsearbeidere i kommune-, spesialist- og bedriftshelsetjenesten. Målet med fysioterapi for personer med kols er å øke pasientens evne til aktivitet og deltakelse, redusere tung pust og bedre helserelatert livskvalitet.

Her følger er en kort oppsummeringen av de mest aktuelle kapitlene for fysioterapeuter:kap.5.3-5.5, presentert i Fysioterapeuten 2/2013, av fysioterapeutene Anita Grongstad, Ulla Pedersen og Bente Frisk.

Trening

Trening sammen med røykeslutt er de viktigste ikke-farmakologiske tiltak i behandling av personer med kols.  En sterk anbefaling er at personer med moderat til alvorlig kols, og/eller med BMRC (British Medical Research Council Scale) >2 bør henvises til fysioterapeut for trening av styrke, utholdenhet og bevegelighet, opplæring i pusteteknikk inkludert leppepust og sekretmobiliserende teknikker. Trening tre økter i uka, hvorav to er veiledet anbefales sterkt.

Utholdenhet

Hovedmålet er å øke aerobe kapasitet og forflytningsevne. Bedret utholdenhet gir økt livskvalitet og redusert opplevelse av tung pust. Treningen tilpasses individuelt ut fra fysiologiske begrensninger, kondisjonsnivå og motivasjon og er avhengig av varighet, intensitet og frekvens. Oppvarming med gradvis økende intensitet er viktig. Treningen kan bestå av kontinuerlig- eller intervalltrening.

Styrke

Redusert muskelstyrke er en følgetilstand hos personer med kols i alle stadier, og en viktig årsak til nedsatt arbeidskapasitet. Muskelstyrke er en predikter for død, og styrketrening bør inkluderes i all trening. Styrketrening styres i hovedsak av treningsmotstanden og oppgis i repetisjon maksimum (RM). For mange personer med kols vil få repetisjoner som 4-6 RM gjøre at de unngår å bli begrenset av ventilasjon før muskeltretthet. Store muskelgrupper med hovedfokus på benmuskulatur anbefales.

Bevegelighet

Praksis er å implementere bevegelighetsøvelser i både styrke- og utholdenhetstreningen hvor dynamiske bevegelsesutslag gjennomføres aktivt.

Trening under forverringer

Tidlig intervensjon under en forverring er viktig for å unngå funksjonstap. Aktuelle tiltak er aktiv mobilisering, gange og styrketrening. 

Tester

Det er en sterk anbefaling at testing av utholdenhet og styrke bør utføres i rehabiliteringssammenheng. Tester er viktig for å kunne kartlegge begrensninger, vurdere effekten av treningstiltaket, og foreta endringer underveis. Utholdenhetstester gjennomføres vanligvis enten som en laboratorietest eller gangtest. 

Sekretmobilisering og pust

Sekretmobilisering er et viktig behandlingstiltak ved sekretstagnasjon og under forverrelser.  Valg av tiltak tilpasses individuelt og vil avhenge av den enkeltes patofysiologi og respons på behandling. Engstelse på grunn av pustebesvær er vanlig ved kols. Bevisstgjøring og opplæring i hensiktsmessig pusteteknikk anbefales. 

Les hele dokumentet på helsedirektoratet.no

Powered by Labrador CMS