Rask hjelp mot angst og depresjon

Rundt 2.400 personer har så langt fått hjelp med Rask psykisk helsehjelp. Programmet ble startet i 12 pilotkommuner i 2013. I år er tilbudet utvidet med ytterligere fem kommuner.

Publisert

Rask psykisk helsehjelp er et kommunalt behandlingsprogram som skal være lett tilgjengelig, uten ventetid eller egenandel. Målgruppen er mennesker over 18 år med lettere og moderat angst og depresjon. Programmet baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi.

Totalt 17 kommuner

Tolv pilotkommuner fikk 1,7 millioner kroner i tilskudd i 2013 for å starte prosjekter: Orkdal, Kristiansund, Stjørdal, Fjell, Lørenskog, Oslo – bydelene Søndre Nordstrand og Frogner, Hurum, Molde, Modum, Notodden og Fosen DM IKS.

I år har ytterligere fem kommuner kommet til: Sandnes, Kristiansand, Sarpsborg, Oslo – bydel Stovner og Moss.

Evaluering i gang

Folkehelseinstituttet (FHI) er nå i gang med å evaluere behandlingsprogrammet, og har på forespørsel fra Dagens Medisin innhentet en oversikt fra de 12 kommunene over hvor mange som har benyttet seg av tilbudet. 

Datainnsamlingen vil pågå i hvert fall ut 2015. FHI skal blant annet måle angst og depresjonsnivå før og etter behandling, livskvalitet og arbeidssituasjon for pasientene som bruker tjenesten. 

Engelsk program

Rask psykisk helsehjelp er bygget opp etter inspirasjon fra det engelske programmet Improved Access to Psychological Therapies.  Ifølge Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, NAPHA, har over en million engelske pasienter/brukere påbegynt behandling, mens 680.000 har fullført behandling. I overkant av 45 prosent har blitt friske, 65 prosent har vist signifikant bedring og over 45.000 har gått av sykepenger/trygd.

Powered by Labrador CMS