Mange ønsker lederutdanning

Et av målene i primærhelsemeldingern er bedre ledelse i kommunene. En ny lederutdanning ved BI for ledere innen kommunale helse- og omsorgstjenester har hatt rekordmange søkere.

Publisert Sist oppdatert

- Det har vært cirka 270 søkere til de 100 plassene. Interessen har vært rekordstor, sier divisjonsdirektør Lise Hammergren ved BI Executive til Dagens Medisin.

Cirka 65 prosent av studentene som er tatt opp er sykepleiere, mens de øvrige har utdanningsbakgrunn som blant annet allmennlege, tannlege, fysioterapeut, vernepleier eller barnevernspedagog.

I Stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten var ett av tiltakene å bygge ut lederutdanningene for den kommunale helse- og omsorgstjenesten og styrke ledelsesfunksjonen i kommunene. Handelshøyskolen BI fikk i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet å utvikle en ny lederutdanning på mastergradsnivå.

Videreutdanningen tilbys ledere innen tannhelsetjenesten, psykisk helse- og rusarbeid, habiliterings- og rehabiliteringstjenesten, helsestasjon- og skolehelsetjenesten samt allmennlege- og kommunelegetjenesten, skriver Dagen Medisin.

Powered by Labrador CMS