Foto: Stortinget
Foto: Stortinget

Dette er krisepakken fra Stortinget

Frykter du økonomisk ruin som følge av korona? Her får du oversikt over Stortingets krisepakke til selvstendig næringsdrivende. I tillegg jobber NFF med egen.

Publisert Sist oppdatert

Mandag formiddag kom Stortinget med en krisepakke til alle selvstendig næringsdrivende. I tillegg har Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) sendt forslag til egne kriseløsninger for privatpraktiserende fysioterapeuter med eller uten driftstilskudd. Brevet fra NFF ble sendt til Helse- og omsorgsdepartementet søndag kveld.

Sikrer inntekt

Krisepakken fra Stortinget innebærer blant annet at du – som driver AS – kan permittere alle dine ansatte inkludert deg selv og samtidig sikre full inntekt til de ansatte under permitteringen i 20 dager.

Ordningen gjelder for alle som har hatt en inntekt på minimum 75.000 kroner i løpet av de siste 12 månedene. Tidligere var kravet 150.000 kroner.

Også du som driver enkeltpersonforetak vil få erstattet inntekt. Du vil få opptil 80 prosent av inntekten erstattet etter 17 dager uten inntekt. 

- Dette er gode tiltak og jeg er glad for at regjeringen og alle partiene stiller seg bak dette. Det betyr at våre medlemmer forhåpentligvis kan senke skuldrene og slippe å bekymre seg for økonomien, sier forbundsleder Gerty Lund i NFF.

Gerty er på ballen

Takket være at hun – gjennom helgen – stilte tydelig krav til Helsedirektoratet om å komme med konkrete retningslinjer til privatpraktiserende fysioterapeuter som driver med eller uten driftstilskudd, svarte Helsedirektoratet omsider med at alle institutter skal stenge med øyeblikkelig virkning.

Gjennom helgen var det også et massivt press på Facebook fra våre medlemmer som etterlyste tydelige og klare beskjeder om hvorvidt de skulle holde åpent eller ikke.

Først kom beskjeden om at fysioterapeuter kunne holde åpent. Det førte til en storm på Facebook fra fysioterapeuter som ikke ville ha åpent.

Sent søndag kveld kom kontrabeskjeden om at alle privatpraktiserende fysioterapeuter må stenge fra i dag – mandag – og minst frem til 26 mars.

SMB Norge jobber for selvstendige 

- Å oppleve inntektstap over natten er uten tvil noe av det mest urovekkende du kan oppleve som selvstendig næringsdrivende. Vi - i SMB Norge - har de siste dagene kjempet hardt for å få politisk gjennomslag. Vi har bedt om forbedringer for selvstendig næringsdrivende og kompensasjon for de som har fått yrkes- og næringsforbud. Derfor vedtar Stortinget i dag strakstiltak som forhåpentligvis gjør situasjonen noe lettere for næringsdrivende, sier Jørund Rytman (bildet), Leder for Politikk og samfunnskontakt i organisasjonen SMB Norge.

SMB Norge er en interesseorganisasjon for små og mellomstore bedrifter som jobber for å bedre vilkårene til selvstendig næringsdrivende i Norge.

Les mer om SMB Norge her

Kort om krisepakken

 • Permitterte får full lønn – arbeidsgiver betaler de to første dagene. Deretter får arbeidsgiver betalt fra NAV. Arbeidstiden må være redusert med minimum 40 prosent
 • Arbeidsgiver må betale sykepenger og omsorgspenger de tre første dagene. Etter det får arbeidstakere penger fra NAV. Omsorgspenger gjelder blant annet for de som har barn som ikke kan gå i barnehage og skole
 • Arbeidstakere som driver AS – og er ansatt i sitt eget selskap – kan permittere seg selv. De må samtidig synliggjøre ovenfor NAV hvorfor de permitterer. Koronoepidemien er god nok grunn
 • Du som driver enkeltpersonforetak har krav på 80 prosent lønn 17 dager etter at du mister din inntekt. Beløpet er begrenset til 6G – eller knapt 600.000 kroner i årsinntekt
 • Du som driver enkeltpersonforetak kan også søke om å endre skattekortet, slik at du betaler mindre forskuddsskatt. Det gjør du på nettsiden til Skatteetaten
 • Bedrifter slipper å betale moms (MVA) og forskuddsskatt i april
 • Aksjeselskap som går med underskudd i 2020, kan få igjen penger på skatten i 2021
 • Eiere av bedrifter som går med underskudd, kan få utsettelse av betaling av formueskatt
 • Hvis du betaler forskuddsskatt, kan du søke om å få redusert skatten når du har lavere inntekt enn i fjor
 • Reglene for omsorgspenger gjelder som vanlig for både arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende. Du har rett på omsorgspenger i inntil ti dager hvert kalenderår hvis du har barn under 12 år. I noen tilfeller kan du få utvidet retten til omsorgspenger

I tillegg anbefaler NFF egen krisepakke for fysioterapeuter. I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet i går – søndag – ba de blant annet om følgende:

 • Fysioterapeuter med driftsavtale i kommunene får heve ny daglig takst for hver dag de er pålagt stengning pålydende en gjennomsnittlig dagsomsetning på 4000 kroner per dag
 • Driftstilskudd fra kommunene utbetales uavkortet fremover, uavhengig av sykdomsstatus og eventuelt pålegg om stenging av institutt/praksis
 • Staten øker driftstilskuddene frem til situasjonen er avklart for å kompensere for inntektstap av takster/egenandeler. Midlene legges inn i kommunenes rammeoverføringer
 • Bortfall av arbeidsgiveravgift så lenge situasjonen varer
 • Norsk pasientskadeerstatning og Norsk helsenett bør stoppe innkreving av avgift i permitteringsperioden
 • Frafall av moms på leiekostnader knyttet til næringslokale

PS Denne artikkelen er basert på krisepakken som ble lagt frem mandag 16. mars. Regjeringen har varslet at det kan komme nye krisepakker som erstatter denne. 

Kilde: SMB Norge og Regjeringen

Les mer om strakstiltakene her

Powered by Labrador CMS