Fysioterapeut Kaia Marie Nicolaisen (til høyre) på Oslo universitetssykehus Ullevål kler på seg smittevernutstyr. Til venstre: spesialfysioterapeut Heidi Bunæs-Næss. (Foto: privat)

Fem millioner munnbind og annet smitteutstyr på vei ut til hele landet

Fem millioner munnbind og annet smittevernutstyr er på vei til kommuner i hele landet. I tillegg har norske bedrifter startet å produsere smittevernutstyr.

Publisert

Det går frem av to ulike artikler i Helse Midt Norge.

Onsdag og torsdag i forrige uke, ble det kjørt smittevernutstyr fra et nasjonalt lager til helseregionene Nord, Vest og Midt. Derfra fordeles utstyret til kommunene i de tre regionene. Region Sør-Øst fikk smittevernutstyr torsdag kveld i forrige uke.

Alle typer smittevernutstyr

I tillegg til munnbind, kommer det visir, åndedrettsvern og smittevernfrakker. Helse Sør-Øst samarbeider med Avinor om forsendelsene og det chartres egne transportfly. Norge mottar også smittevernutstyr som kommer med trailere fra ulike produksjonsland i Europa.

For å sikre at utstyret har god kvalitet, sjekkes det av erfarne fagfolk. I tillegg sendes noen eksemplarer av munnbind og åndedrettsvern til laboratorietesting til Forsvarets forskningsinstitutt.

Les hele artikkelen her

Norske produsenter på banen

Flere norske bedrifter har også startet å produsere smittevernutstyr og annet utstyr som er nødvendig i forbindelse med koronapandemien.

Det er Helse Sør-Øst og Sykehusinnkjøp som har ansvaret for å skaffe smittevernutstyr både til spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i Norge.

- Det er utrolig mange som har henvendt seg med ønske om å bidra. Det setter vi stor pris på. Noen henvendelser har alt resultert i avtaler om produksjon av smittevernutstyr på norsk jord, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

Hun viser til at Sykehusinnkjøp har fått flere tusen henvendelser fra norske produsenter som ønsker å bidra.

Noen av avtalene
Det har blant annet ført til at ASAP i Skien – som i hovedsak produserer fødelaken – nå har fått avtale om å produsere smittefrakker. Også Ekornes – den norske møbelprodusenten i Sykkylven – har avtale om å produsere flergangs-smittefrakker.

LESS AS, RK Grafisk og Grafisk Kompani skal produsere engangsvisir, mens Wilhelmsen Chemicals i Tønsberg skal produsere desinfeksjonsmidler for å bruke på overflater som hendene.

Les mer her

Powered by Labrador CMS