Trening for kreftpasienter – usikker effekt

Fysisk trening har muligens positiv effekt på livskvalitet, fysisk funksjon, angst og utmattelse etter kreftbehandling. Effekten av trening mens behandling pågår er usikker.

Publisert

Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet har oppsummert resultater fra fem systematiske oversikter om effekt av trening for pasienter under og etter behandling for kreft. De inkluderte studiene omhandler de vanligste kreftformene som prostatakreft, brystkreft, lungekreft og tykktarmskreft, skriver kunnskapssenteret.no i en presentasjon av publikasjonen.

Samlet viser de systematiske oversiktene:

  • Det er usikkert om fysisk trening under aktiv kreftbehandling har effekt på livskvalitet, selvrapportert fysisk funksjon, angst, depresjon og utmattelse.
  • Fysisk trening etter gjennomgått kreftbehandling kan ha en positiv effekt på livskvalitet, selvrapportert fysisk funksjon, angst og utmattelse. 
  • Styrketrening ser ikke ut til å påvirke alvorlighetsgrad av lymfeødem hos kvinner operert for brystkreft.

- Må tolkes forsiktig

Kunnskapssenteret understreker at resultatene må tolkes med forsiktighet fordi dokumentasjonen gjennomgående er av lav eller svært lav kvalitet, på grunn av små studier med en del metodiske svakheter.

- Vårt hovedfunn er at fysisk trening kan ha en positiv effekt på livskvalitet, fysisk funksjon, angst og utmattelse for personer som har gjennomgått kreftbehandling, sier prosjektleder og forsker Kristin Thuve Dahm.

Fem oversikter - 119 studier

De fem oversiktene omfatter til sammen 119 randomiserte studier med rundt 10.000 deltakere. Tiltakene i studiene varierte både når det gjaldt treningstype, hyppighet og varighet. De fleste treningsaktivitetene varte i 12 uker.

- Det var få studier med lengre oppfølgingstid og derfor vet vi ikke hvilken effekt treningen har over lang tid, uavhengig om personene fortsetter å trene eller ikke, sier prosjektlederen.

Hun påpeker at det er en gjennomgående mangel på forskning om effekt av trening på utfallene overlevelse, tilbakefall av kreft og alvorlige uønskede hendelser.

Konklusjonen i Kunnskapssenterets publikasjon:

  • Vi mangler kunnskap og forskning om effekt av fysisk trening under og etter kreftbehandling på utfallene overlevelse, tilbakefall av ulike kreftsykdommer og alvorlige uønskede hendelser.
  • Det er usikkert om trening har effekt for personer som er under behandling for kreft. Resultatene kan imidlertid tyde på at fysisk trening etter at pasientene er ferdig med aktiv kreftbehandling kan bedre livskvalitet, fysisk funksjon, angst og utmattelse. Styrketrening ser ikke ut til å påvirke alvorlighetsgrad av lymfeødem hos kvinner operert for brystkreft.
  • Vi vet ikke hvilken type, varighet og intensitet av fysisk trening som gir best effekt på ulike endepunkter.
Powered by Labrador CMS