Bedre livskvalitet for kreftpasienter

Livskvaliteten til kreftpasienter øker når tiltak i kommunene koordineres, viser en ny rapport fra Kunnskapssenteret, utført på oppdrag fra Kreftforeningen.

Publisert Sist oppdatert

Kreftforeningen har finansiert rundt hundre kreftkoordinatorer i norske kommuner, og ønsket å vite hva forskningen sier om slike koordinerende tjenester. De fleste kreftkoordinatorer er sykepleiere med videreutdanning i kreftsykepleie eller palliativ omsorg, opplyser kunnskapssenteret.no.   

Systematiske oversikter

Tittelen er Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene, og rapporten gir en oversikt over aktuelle systematiske oversikter internasjonalt.

– Mer bruk av koordinerende tiltak kan bidra til bedre livskvalitet for pasienter. Også større oppmerksomhet på samhandling mellom ulike tjenester kan muligens bidra til økt livskvalitet, sier forsker Asbjørn Steiro i Kunnskapssenteret.

Tar forbehold

Studiene viser forholdsvis like resultater til tross for geografisk spredning og forskjeller i hvordan koordineringen er organisert i de ulike landene, hvilke profesjoner som leverer tjenestene og hvilke systemer som skal ivareta de ulike kreftpasientene.

– Pasienter med kreft er en sammensatt gruppe som har behov for å få koordinert ulike typer helsetjenester avhengig av krefttype. Vi tar derfor forbehold om overføringsverdien av våre funn til norske forhold, svarer Asbjørn Steiro.

Powered by Labrador CMS