- Kronisk syke dyttes bakover i køen

- Nye pasientrettigheter har ført til at mange kronisk syke må vente enda lenger for å komme til spesialister, mener kvalitetssjefen ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

- Noen har ventet i flere år allerede, og nå rykker de bakover i køen. Tiltaket er best for politikerne, og ikke like bra for pasientene, sier Per Arne Holman til NRK. Han er kvalitetssjef ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo. 

Færre i behandlingskøen

Dagens Medisin har gått gjennom tall fra Norsk pasientregister (NPR) for perioden 2011-2015, og har flere artikler og oppslag om ventelister, rapportering og pasientrettigheter.
-Fra 2011-2015 har stadig flere pasienter blitt plassert i kø for utredning, mens færre er blitt plassert i køen til behandling. Dette mener fagfolk er alarmerende, skriver avisen.

- Ikke juks og fanteri

Helseminister Bent Høie (H) sier til Dagens Medisin at det er for tidlig å konkludere med at dette er en bevisst vridning

– Nå ser vi endringer i vurderingspraksis, og vi må komme til bunns i hva utviklingen skyldes. Det får Helsedirektoratet i oppdrag å finne ut av, opplyser Høie. Helseministeren mener at dette ikke er en ny diskusjon.

- At den kommer nå viser at det er et tema som sykehusene følger opp. Det er ikke slik at de ikke bryr seg om pasienten får den hjelpen de skal ha. Det er ikke noen tvil om at ventetiden og fristbruddene går ned.

- Jeg reagerer hvis man prøver å skape et inntrykk av at dette er juks og fanteri., sier Bent Høie (H), til Dagens Medisin.

Strykes fra offisiell venteliste

Tallene viser ifølge Dagens Medisin at langt flere sykehushenviste pasienter registreres som «uavklarte» og får time for utredning. Slik kan de strykes fra den offisielle ventelisten selv om de ennå ikke har fått behandling.

- Ved å vurdere pasienter til «utredning», kan pasienten tas raskt inn til poliklinikk, og dermed registreres det som «ventetid slutt». Da unngår sykehuset fristbrudd – og økonomisk straff. Dersom pasienten etter dette må vente på operasjon eller annen behandling, følger det ingen juridisk frist med. Denne ventetiden kommer ikke frem i offentlig statistikk. Pasientene skyves inn i det som på sykehusene omtales som «intern kø», skriver avisen.

Trenger ny resept - får ikke time

NRK har møtt en av de kronisk syke som har ventet lenge på time hos spesialist. Mona Heibakk Stensrud trenger nye resepter til Parkinsons-medisiner. Det begynner å haste.

– Det er blitt verre enn noen gang å få time. Det jeg trenger nå, kan ikke fastlegen gi meg. Han kan bare fornye resepten, forklarer hun til NRK, som møter henne etter den faste timen hos fysioterapeut.

Siden de nye pasientrettighetene ble innført i november i fjor har Heibakk Stensrud og andre kronisk syke erfart at det har blitt enda lengre køer for å slippe inn på kontoret til en spesialist. De nye reglene pålegger sykehusene å ta inn nye pasienter inn til en vurdering når de er henvist fra fastlegen sin. Resultatet er et enormt fokus på å ikke ha tidsbrudd, ifølge NRK

Noen får det verre

Kvalitetssjefen ved Lovisenberg har studert henvisnings- og ventelistestatistikken fra Norsk pasientregister. Han påpeker at det i hele landet nå er flere som får rett til en utredning istedenfor en behandling.

– Mens det tidligere var en av to som fikk rett til utredning når en fikk rett til behandling, er det nå seks som får rett til utredning for hver pasient som får rett til behandling, sier Holman til NRK. Han er bekymret for de kronisk syke.

– Noen får det verre, nemlig de som venter uten frist. De kronisk syke som skal til oppfølgende behandling kommer i bakleksa, sier Per Arne Holman, som mener at sykehusene må være åpne om de prioriteringene som gjøres.

Powered by Labrador CMS