Fysioterapeut Jenny Toftner har i nesten ti år jobbet med kvinner som sliter med smerter under samleie.

Når sex gjør vondt verre

Stadig flere kvinner søker hjelp og behandling for smertefulle tilstander i underlivet. I helsevesenet er kunnskapen om disse tilstandene begrenset, også blant fysioterapeuter.

Publisert Sist oppdatert

«Fysioterapeuter som jobber innen fagfeltet kvinnehelse treffer stadig flere kvinner som tar kontakt for å få hjelp mot smertefulle tilstander i underlivet, hvor det å gjennomføre samleie ofte er ett av hovedproblemene.»

Slik innleder mensendieckfysioterapeut og spesialist i kvinnehelse, Gry Øystese Stormoen, fagessayet «Generasjon seksuell prestasjon» som vi publiserer i denne utgaven av Fysioterapeuten. Essayet er et utdrag fra Stormoens eksamensoppgave fra videreutdanningen «Seksuell helse og seksualundervisning» ved OsloMet i 2018.

Presser seg til samleie

– En stor del av mine pasienter kommer til meg på grunn av dysfunksjonell seksuell helse. Jeg skrev essayet for å gjøre flere fysioterapeuter oppmerksomme på denne problemstillingen. Fysioterapeuter må vite hva dette handler om og hvor de skal henvise pasienten videre. Pasienter som må lete lenge for å finne helsepersonell med riktig kompetanse, føler i mange tilfeller at de ikke blir tatt på alvor. Det gjør situasjonen enda mer frustrerende, sier Stormoen.

Problematikken er sammensatt, men symptomene har ofte sammenheng med muskulære spenninger i hofte/bekkenregionen og i bekkenbunnmuskulaturen. I essayet påpeker Stormoen at tre fjerdedeler av kvinner som har smerter under samleie likevel velger å gjennomføre, og at lav eller manglende sexlyst kan utløse skyldfølelse overfor partneren.

– Ofte handler det om kvinner som ønsker å prestere godt på alle områder i livet. Hvis de presser seg til å ha samleier til tross for at det gjør vondt, kan tilstanden forverres. Fysioterapeuten kan avmystifisere og forklare sammenhengen mellom anspenthet og underlivssmerter. Det alene kan være til hjelp for mange, sier Stormoen.

Blir feilbehandlet

Dyspareuni: Smerter under samleie. Vaginisme: Skjedekrampe. Provosert vestibulodyni (populært kalt vestibulitt): Svie, smerter i skjedeåpningen. Vulvodynia: Smerter i vulva, kvinnens ytre kjønnsorganer.

– Begrepene brukes litt om hverandre, forklarer Jenny Toftner. Hun er sexolog og fysioterapeut innen kvinnehelse ved Storo og Nydalen Mensendieck-Fysioterapi.

Flere av pasientene hennes har verken hørt om vaginisme eller vestibulitt når de kommer til konsultasjon første gang. Selv blant dem som har vært til undersøkelse hos gynekolog for plagene sine kan dette være ukjente begreper.

– Det forteller noe om det generelle kunnskapsnivået i helsevesenet når det gjelder seksuell helse, sier Toftner. 

Klinikken på Storo tar imot kvinner fra hele landet. Noen sliter kun med smerter under og rett etter samleie. For andre kan underlivssmertene være konstante. To og et halvt årsverk ved klinikken jobber med disse pasientene. Ventetiden er fire uker.

– Mange har gått flere runder i helsevesenet før de kommer til oss. De har blitt behandlet for soppinfeksjon, eller fått antibiotika mot urinveisinfeksjon, gjerne gjentatte ganger. Disse medisinene gjør bare vondt verre. Til slutt er skjeden og slimhinnene så såre at det i seg selv forverrer tilstanden. Fastlege og gynekolog må selvfølgelig utelukke andre medisinske tilstander. Men så må pasienten henvises videre til sexolog eller spesialist i kvinnehelse, sier Toftner.

Spør pasienten om sexlivet

Hun har jobbet innen feltet i ni år, og synes leger og gynekologer tross alt er blitt flinkere til å henvise til riktig instans i løpet av denne tiden. Også fysioterapeuter generelt mener hun er blitt mer oppmerksomme på at smerter i bekkenbunnmuskulaturen, halebein og korsryggen også kan være tegn på smerter og vansker under samleie.

– Hvis du får kvinnelige pasienter som har plager i bekkenregionen eller nedre del av ryggen, er det enkelt å spørre om dette i noen grad påvirker sexlivet. Det er ingen som forventer at en allmenn fysioterapeut skal behandle seksualrelaterte plager, men de må vite at pasienten da kan sendes videre til sexolog eller spesialist i kvinnehelse, sier Toftner.

Hun starter alltid behandlingen med en grundig anamnese. Er det lystproblematikk? Dårlig kommunikasjon i parforholdet? Er det tidligere traumer som påvirker? Spenninger i kroppen, eller den fysiologiske tilstanden i bekkenbunnen? Gjentatte urinveisinfeksjoner eller problemer med mage/tarm kan gi seg utslag i anspent muskulatur i dette området. Også trening og aktiv idrett kan påvirke. Finnes det ingen patologisk årsak, kan det være snakk om en overfølsomhet (vestibulitt).

Mange pasienter gjør den feilen at de prøver for hardt. I stedet for å gå varsomt frem og sette seg delmål, forsøker parene å gjennomføre samleie gang på gang uten å lykkes. Eller det ender med at kvinnen lider seg gjennom.

– Det finnes ingen oppskrift som passer for alle. Behandlingen jeg tilbyr består i stor grad av bevisstgjøring. Jeg instruerer og veileder, før jeg sender pasienten hjem med øvelser som vi evaluerer etter to til fire uker, forteller Toftner.

Sex er mer enn samleie

Psykiske tilstander som depresjon, angst, og posttraumatisk stress kan også være årsak til at sexlivet ikke fungerer slik man ønsker. Da er det viktig å velge sine kamper.

– Seksuell dysfunksjon er ofte tungt og krevende å gå inn i, og man trenger et visst overskudd for å lykkes. Hvis det er selve livet som er vanskelig, er det nærliggende å tenke i retning av en av mer helhetlig behandling hos psykomotorisk fysioterapeut eller psykolog, og så ta tak i problemene vedrørende sexlivet på et senere tidspunkt, sier Toftner.

Enten det er psykologiske, muskulære eller sexologiske årsaker som ligger bak, så kan det ta lang tid å bli kvitt plagene.  Vaginisme og vulvodynia kan være komplekse tilstander. Det handler om parrelasjon, kommunikasjon og ikke minst nytelse, selv om det er viktig å huske på at det heller ikke trenger å være så komplisert. Noen kommer langt med knipeøvelser og en bevisstgjøring av problemet.

Toftner møter pasienter fra alle sosiale lag, og mener det ikke er grunnlag for å si at dette er en tilstand som rammer en bestemt type kvinner. Et fellestrekk er at de har høye forventninger til seg selv og hva de skal være for andre. Ofte er holdningen at sex = samleie.

Ta mer plass i forholdet

– Jeg forsøker å lære kvinnene som kommer til meg, særlig de yngre, at sex kan være så mye mer. Noen av dem synes det er viktigst at partneren har det bra. Da oppmuntrer jeg dem til å ta mer plass i forholdet og også ta hensyn til seg selv og sin egen nytelse, sier Toftner.

Hun holder foredrag om underlivssmerter i både inn- og utland, sist under Primærmedisinsk uke 2018. Ved aktivt å være ute og informere er håpet å skape økt bevissthet om temaet blant helsepersonell. Storo og Nydalen Mensendieck-Fysioterapi samarbeider faglig med Sex og samfunn – Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, gynekologer i privat praksis og på sykehus, samt Vulvaklinikken. 

Powered by Labrador CMS