Meninger

Lars Håvard Høgvoll.

Liten reduksjon i antall individuelle behandlinger på landsbasis

Dette er meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens mening

Publisert

Det er imponerende at fysioterapeuten synes å ha opprettholdt et tilnærmet likt tilbud til pasientene når det gjelder individuell behandling til tross for diverse smitteverntiltak.

Etter at Fysioterapeuten skrev om en fysioterapeut som hadde redusert antall daglige behandlinger fra cirka 15 til 10 pga covid -19, ønsket jeg å se om denne nedgangen var et lokalt tilfelle eller om det var en tendens for hele landet. Ved å se på tall fra KUHR (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner) som er tilgjengelig på https://helserefusjonsdata.appspot.com/., kommer det tydelig frem at reduksjon i antall individuelle behandlinger ikke er tilfelle på landsbasis.

Antallet gruppebehandlinger har gått kraftig ned, mens antallet undersøkelser og individuelle behandlinger synes å være relativt stabilt til tross for diverse smitteverntiltak.

Antallet gruppebehandlinger har gått kraftig ned, mens antallet undersøkelser og individuelle behandlinger synes å være relativt stabilt til tross for diverse smitteverntiltak.

Tabell 1

Slik er tallene

I perioden mai til september ser vi en økning i antall undersøkelser på 4 - 5,6%.

Individuelle behandlinger utført av fysioterapeuter (A3) har en nedgang på 4,5% og for fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi (A8) ser vi en nedgang på 4%. Fysioterapeuter med videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi (A9) har derimot en økning på 3%, dette kan skyldes at denne gruppen i noe større grad enn de andre gruppene har tatt i bruk de nye videotakstene.

Antall pasienter som har deltatt på gruppebehandlinger i perioden er nærmest halvert og vi ser en betydelig nedgang i pasienter over 80 år/ rullestolbrukere (D40)

Tendensen er den samme om man sammenligner august og september 2019 med tilsvarende periode i 2020, men i denne perioden er antall deltagere i gruppebehandling redusert med 1/3 og pasienter over 80/ rullestolbrukere redusert med 12%

Tabell 2

Ser man på kun september 2019 sammenlignet med september 2020 er reduksjon på D40 8,1%.

Omsetningen til fysioterapeutene samlet sett er lik i august og september i 2019 sammenlignet med samme periode i 2020

Omsetningen til fysioterapeutene samlet sett er lik i august og september i 2019 sammenlignet med samme periode i 2020

Tabell 3

Bekymret for kompensasjonen ut året

Med den nåværende smittesituasjonen mange steder i landet er jeg bekymret for kompensasjon av taktstillegget, som skulle vært utbetalt i perioden 1. juli til 31. oktober 2020. HOD valgte som kjent å tredoble påslaget på takstene i november og desember som kompensasjon for det forsinkede takstoppgjøret. I den perioden vi er inne i nå, er det en overhengende fare for at fysioterapeuter får karantene blir syke, eller får mange avbestillinger. Dette vil selvfølgelig få store konsekvenser for pasienter og fysioterapeuter. Fysioterapeutenes muligheter for kompensasjon for arbeidet i juli til og med oktober vil da bli betydelig redusert.

NFF foreslo å etterbetale differansene mellom nye og gamle takster for perioden 1/7 – 31/10. Da ville alle fått påslag i forhold til det de faktisk hadde arbeidet. Med løsningen HOD valgte er det en reell bekymring for at mange avtalefysioterapeuter ikke får tatt ut en kompensasjon slik den er ment.

Om tallene

Tallene fra KUHR er ikke justert for evt endringer i antall terapeuter, ferie, kurs, eventuelle andre fravær fysioterapeutene hadde i fjor sammenlignet med i år eller evt endring i arbeidstid.

Fysioterapeutens utgifter knyttet til smittevern er ikke vurdert i dette innlegget.

I dette innlegget har jeg ikke ønsket å tolke tallene i tabellene, men kun vise til reelt takstuttak i to ulike perioder.

Powered by Labrador CMS