– Flere fysioterapeuter bør blir ledere

Ann-Elin Myklebust, leder i NFF Region Midt-Norge, synes det er for få fysioterapeuter i lederstillinger. Hun ønsker seg flere.

Publisert Sist oppdatert

– Det er fantastisk å se en fysioterapeut som har satset på en politisk karriere og lyktes med å komme i posisjon som ordfører. Jeg tror Kari Anita Furunes, med sin bakgrunn, har mye å tilføre politikken, sier Myklebust. 

Viktig kompetanse

– Fysioterapeuter har viktig kompetanse og kan jobbe mange steder, også som politikere på øverste nivå i en kommune. Dersom vi ønsker oss flere fysioterapeutstillinger, kan politikken være en vei å gå, påpeker regionlederen.

Hun synes det er viktig å få inn fysioterapeuter som ledere på ulike nivåer, fra fagleder til rådmannens stab i en kommune, seksjonsledere, avdelingsledere, klinikksjefer på sykehus og ledere i private virksomheter.

Myklebust opplyser at NFF er opptatt av ledelse for tiden, blant annet som en konsekvens av Stortingsmelding 26 om primærhelsetjenesten.

– Regjeringen trekker her frem behovet for bedre samarbeid innad i primærhelsetjenesten og mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. NFF mener at både strategisk og faglig ledelse må styrkes hos fysioterapeutene som et ledd i dette.

Kommunene

Myklebust mener det er avgjørende at kommunene har kvalifisert lederkompetanse for å sikre en organisering som fremmer samarbeid, tilrettelegging og dimensjonering av tjenesten, og at fysioterapeuter kan gjøre en viktig jobb her.

NFF arrangerer hvert år en konferanse for ledere i kommunehelsetjenesten, og en for ledere i spesialisthelsetjenesten. I 2015 var ledelse et tema begge steder.

– Dette vil bli fulgt opp i år. Vi vil også å se på andre muligheter for å skape tettere dialog mellom fysioterapeuter som er ledere. Vi ønsker i tillegg å se på hvordan vi kan følge opp ledere som ikke jobber i offentlig sektor. Når det gjelder ledere i spesialisthelsetjenesten, har vi hatt god dialog knyttet til innføring av ISF-refusjon for poliklinisk fysioterapi, sier Myklebust.

Medlemskap

Hun er også opptatt av at fysioterapeuter som blir ledere har en tendens til å melde seg ut av forbundet.

– De begrunner ofte dette med at det er vanskelig å være medlem, når de samtidig leder andre medlemmer i NFF og også andre helsepersonellgrupper, sier Myklebust.  Hun syns det er synd, og skulle gjerne hatt enda flere ledere i forbundet.  

– Men vi ser også ledere som påpeker at nettopp medlemskap i NFF er svært nyttig, både når det gjelder lønnsforhandlinger og annen oppfølging og støtte, konstaterer hun.

Powered by Labrador CMS