-Indre motivasjon viktigere enn lønn

Økonomiske gulrøtter som bonus og provisjon har lenge blitt ansett som viktig for å motivere ansatte til bedre innsats. Men indre motivasjon er en sterkere suksessfaktor, viser stadig flere studier.

Publisert

-Gode lønnsbetingelser er også viktig, men da bør den primært gis som fastlønn, sier professor Anders Dysvik ved Handelshøyskolen BI til www.forskning.no. For mer komplekse oppgaver kan i verste fall variabel, prestasjonsbasert lønn virke mot sin hensikt.

Fastlønn sender et signal om tillit, som gjør at medarbeideren slipper å forholde seg til lønn under utføring av arbeidsoppgavene, mener han.

- Prestasjonsbasert lønn fungerer sannsynligvis langt dårligere for mer komplekse og sammensatte oppgaver, fordi det er vanskelig for den enkelte medarbeider å se sammenhengen mellom egen innsats og resultatet, sier Dysvik. 

Indre motiverte presterer bedre

Indre motivasjon har derimot betydning for prestasjoner og lojalitet. Jo mer indre motivert den ansatte er, desto bedre arbeid presterer hun eller han.

- Å skaffe medarbeidere som har en genuin indre glede av å utføre bedriftens arbeidsoppgaver, er gull verdt for arbeidsgivere og bedriftseiere, sier professor Anders Dysvik.

Professorene Bård Kuvaas og Anders Dysvik ved Institutt for ledelse og organisasjon har analysert data fra over 11.000 respondenter fra 100 organisasjoner. Det er kontrollert for andre forhold som lederansvar, utdanning, fastlønn og variabel lønn.

Påvirker kundetilfredshet

- Kanskje bedrifters viktigste kunde er deres egne ansatte. Dersom man klarer å holde medarbeiderne sine engasjerte, er det en stor sjanse for at dette smitter over på kundene, fordi de ansatte yter bedre kundeservice, sier Dysvik. 

Ytre motiverte blir mer utbrent

Indre motiverte ansatte er også mindre stresset og har mindre sykefravær.
Ansatte som er ytre motivert, altså drevet av belønningssystemer, er mer utsatt for å bli utbrent.

-Men man kan få indre motiverte til å bli utbrent. Det er hvis alle arbeidsoppgavene blir prioritert like høyt. Ledere bør være tydelige og si hvilke oppgaver som kan vente, sier Dysvik.

Risikerer at ansatte slutter
Medarbeidere som primært er ytre motivert, vurderer oftere å skifte beite enn indre motiverte, viser resultatene fra forskningen til Dysvik og Kuvaas.

- Det kan være en kortsiktig gevinst i å lokke med bonuser eller lignende incentiver.

De har også en svakere følelsesmessig forpliktelse overfor bedriften. Ledere som vil ha ansatte som presterer best mulig, og gjerne tar på seg ekstraroller, bør heller ansette medarbeidere som har en sterk, indre motivasjon for å gjøre jobben.

- Ledere bør ansette mer målrettet. Finner man ansatte som er genuint opptatt av bedriftens arbeidsoppgaver og dessuten går godt overens med kolleger og lederen, har man gjort et varp, sier Dysvik.

Les mer på forskning.no.

Powered by Labrador CMS