Foto: Unio

Lønnsoppgjøret er i havn i stat og kommune

Dermed blir det heller ikke streik, slik mange fryktet. Ragnhild Lied, forhandlingsleder for Unio kommune, sier at det har vært en svært krevende mekling med en trang ramme. - Ut fra en helhetsvurdering kunne vi likevel ikke kaste kommunene ut i storstreik, sier Lied.

Publisert Sist oppdatert

Resultatet av meklingen ble først klart mandag formiddag, etter mange timer på overtid.

- Det har vært en svært krevende mekling med trang ramme og mange vanskelige temaer. Ut fra en helhetsvurdering kunne vi likevel ikke kaste kommunene ut i en storstreik i fjerde hovedoppgjør på rad, sier forhandlingsleder for Unio kommune, Ragnhild Lied.

Kort tid etter nyheten om at kommuneoppgjøret var i havn kom bekreftelsen på at partene i statlig sektor hadde akseptert Riksmeklerens skisse, med en ramme på 3,3 prosent. Det er samme ramme som i kommuneoppgjøret, opplyser vg.no.

Som andre grupper

Medlemmer i Unio kommune får ifølge dette resultatet en lønnsøkning på nivå med andre grupper. I tillegg får lærerne kompensert noe av etterslepet. De viktigste prinsippene i lærernes arbeidstidsavtale består, skriver unio.no.

– Jeg skulle gjerne sett at vi hadde fått en høyere ramme og en bedre fordeling, men samlet sett over to år er det et akseptabelt resultat, sier Ragnhild Lied.

Økonomi
 Unios høyskolegrupper, det vil si barnehagelærere, sykepleiere, fysio- og ergoterapeuter, får i snitt et lønnstillegg på 13.500 kroner. Lærerne får i snitt et lønnstillegg på 18.000 kroner, mens for lektorene vil tilleggene i snitt være 2.000 kroner. I tillegg er det en lokal pott på 1 prosent per 1. juli. Totalrammen i oppgjøret i år er om lag 3,3 prosent.

Skissen inneholder også fordeling av penger for mellomoppgjøret i 2015. Det gir en ytterligere årslønnsvekst på 3 prosent neste år.

– KS må ta ansvaret
 Unio mener KS har bidratt til å skape forventninger blant sine ansatte i forkant av oppgjøret ved å gi inntrykk av at de vil at utdanning skal lønne seg mer for kommuneansatte.

– Når det kommer til stykke viser KS liten vilje til å bruke lønn for å stoppe kunnskapsflukten fra offentlig sektor. Det er et valg de som arbeidsgiver må ta ansvar for. Vi frykter at unge arbeidstakere vil velge seg bort fra kommunal sektor dersom denne utviklingen fortsetter, sier Lied.

Motparten

Forhandlingsleder i kommunesektorens organisasjon, Per Kristian Sundnes, sier ifølge vg.no at forhandlingene var svært kompliserte.

- Dette har utvilsomt vært en av de mest kompliserte forhandlingene jeg har deltatt i gjennom de 20 årene jeg har vært med på dette. I tillegg til ny hovedtariffavtale, som vanligvis pleier å være mer enn vanskelig nok, har vi forhandlet både om ny hovedavtale, nytt lønnsystem og ny arbeidsavtale med lærerne. Derfor er jeg særdeles glad for at vi er kommet i mål uten konflikt, sier Sundnes.

Kommuneoppgjøret utgjør brorparten av det som kunne ha blitt en storstreik fra i dag morges. Totalt hadde arbeidstakerorganisasjonene varslet at de ville ta ut 16.990 ansatte i streik fra mandag av, dersom det ble konflikt.

Unio opplyser at resultatet ble som følger:

  • Alle på KS-området får et generelt tillegg på 2,1 prosent eller minimum 8500 kroner.
  • Alle vil også få et tillegg som tilsvarer den størrelsen minstelønnen har økt utover det generelle tillegget, jamfør tabell 1.
  • I tillegg er det en lokal pott på 1 prosent per 1.juli.
  • Totalrammen i oppgjøret i 2014 er i overkant av 3,3 prosent.
  • Skissen inneholder også fordeling av penger for mellomoppgjøret i 2015. Det gir Unios grupper en ytterligere lønnsvekst på 3 prosent neste år.
  • Partene er blitt enige om en ny hovedtariffavtale. Den gjelder fra 1. mai 2014.

Følg med videre på www.unio.no

Powered by Labrador CMS