Vil ha kompetanseløft på muskelskjelettfeltet

Vegard Ølstørn, leder av faggruppen for manuellterapi i Norsk Fysioterapeutforbund, oppfordrer regjeringen til å sette politiske visjoner ut i praktisk handling, også innen muskel- skjelettfeltet.

Publisert Sist oppdatert

Ølstørn skriver i et debattinnlegg i Dagens Medisin at St.meld.nr.26 kommuniserer ut at regjeringen ønsker personell med bred klinisk kompetanse i kommunene. Regjeringen vil skape «pasientens helsetjeneste», og at det kreves endringer for å oppnå dette. Videre står det i meldingen at regjeringen vil vurdere å bruke offentlig spesialistgodkjenning som virkemiddel for å oppnå dette, og den vurderer derfor å inkludere fysioterapeuter med videreutdanning innen manuellterapi i ordningen.

Fastlegene er inne i varmen

Faggruppelederen er positiv til at alle fastleger nå må være spesialister i allmennmedisin, eller i et spesialistløp.

-Slik sikrer regjeringen seg kontinuerlig, oppdatert kompetanse på en svært viktig rolle i primærhelsetjenesten, skriver Østørn i innlegget.

Tiden har kommet

Han mener nå at tiden nå er inne for et tilsvarende kompetanseløft innen muskel- og skjelettfeltet, der manuellterapeuter spiller en viktig rolle.

-Gjennom en offentlig spesialistordning blant manuellterapeuter, vil det, på lik linje med fastlegen, bli stilt krav til kontinuerlig oppdatering av manuellterapeuter, som innehar både bredde- og dybdekunnskap innen muskel- og skjeletthelse.

Hele innlegget kan leses i Dagens Medisin 10/2017 (s 34). 

Powered by Labrador CMS