Manuellterapi er fysioterapi, ferdig snakka!

Manuellterapi er fysioterapi – og det eksisterer allerede en masterutdanning i manuellterapi ved Universitetet i Bergen.

Publisert Sist oppdatert

I en flertallsmerknad fra Arbeiderpartiet, KrF, Senterpartiet og Venstre i forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet 2017 ble regjeringen bedt om å arbeide for at det etableres femårig masterutdanning for manuellterapeuter og kiropraktorer. I Norsk Fysioterapeutforbund ble vi temmelig overrasket da denne merknaden forelå i innstillingen fra Utdannings- og forskningskomiteen. For etablering av en ny femårig utdanning i manuellterapi er etter vårt syn virkelig ikke en farbar vei å gå, siden manuellterapi er en av flere videreutdanninger i fysioterapi, ikke en egen profesjon. Verken i Norge eller i verden for øvrig. Dette ble endelig slått fast i forbindelse med behandlingen av forslaget til autorisasjon av manuellterapeuter i 2014. Men det ser ut til at noen politikere sov i timen og ikke så sammenhengen mellom den tapte autorisasjonssaken og egen femårig profesjonsutdanning for manuellterapeuter.    

Manuellterapi ikke nevnt

Heldigvis gjelder ikke det alle politikere, for regjeringen svarte på flertallsmerknaden ved å be Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen om en oversikt over de kortsiktige og langsiktige investeringene og driftskostnadene for å få et grunnlag i arbeidet med å vurdere etablering av en femårig kiropraktorutdanning. Dette fremkom i statsbudsjettet som ble lagt frem for 2018. Manuellterapi ble ikke nevnt.

«Mest fornuftig»

I en kronikk av NMFs Hans Olav Velle i Dagens Medisin 20. november skriver han at det mest fornuftige ville være å samle ressurser fra både medisin, manuellterapi og kiropraktikk for å skape fremtidens muskel- og skjelettutdanninger. Jeg sier som ungdommen – «Halloo» – for hvor er fysioterapeuten her? Det kan vel ikke akkurat karakteriseres som «mest fornuftig» når den desidert største gruppen som behandler muskel- og skjelettlidelser utelates?

En kamp om midler?

På talerstolen fra LO Stats kartellkonferanse sier Velle videre «at tiden nå er inne for å samle kreftene innen muskel- og skjelettområdet. I en tid hvor innovasjon er i vinden som aldri før, burde det tenkes utover de tradisjonelle profesjonsgrensene». Fine ord, som er egnet til å forføre. På et annet sted uttrykker han at «dette er en kamp om midler». I festtalen fremheves som vi ser samarbeid og innovasjon, mens det samtidig manes til kamp om midler. Det kan se ut til at «brura pyntes» forskjellig etter hvem mottakeren er. Og da lurer jeg på hva det egentlige motivet er? For det kan vel ikke være det samme motivet som har vært bensinen NMF har «gått på» siden 2006, nemlig autorisasjon av manuellterapeuter som egen profesjon?

Manuellterapi er fysioterapi!

I Norsk Fysioterapeutforbund har vi vært klinkende klare på hva vi tenker om forslaget til egen femårig utdanning for manuellterapeuter i våre tilbakemeldinger til politikerne, både i forbindelse med behandlingen av årets og fjorårets budsjett. Manuellterapi er fysioterapi – og det eksisterer allerede en masterutdanning i manuellterapi ved Universitetet i Bergen. Denne er riktignok altfor svakt finansiert, og økte tilskudd bør kanaliseres til dette studiet. Ikke til en ny femårig utdanning som fører til en svært usikker fremtid med hensyn til posisjon i helsevesenet. Til stortingspolitikerne i både Helse- og omsorgskomiteen og Utdannings- og forskningskomiteen skrev vi blant annet: «Norsk Fysioterapeutforbund mener det er viktig å sikre at undervisningstilbudet ved Universitetet i Bergen opprettholdes – og at det blir tilført tilstrekkelig med midler slik at det fortsatt skal eksistere som et velfungerende undervisnings- og forskningsmiljø, som kan forsyne samfunnet med nødvendig kompetanse og ivareta forskningsbehovet på dette området».

Til slutt gjentar jeg leder av NFFs faggruppe for manuellterapi, Vegard Ølstørns ord: «Vi selger ikke sjela vår. Styrken og verdien ligger i fysioterapien». For etter mitt syn er det her ikke snakk om kamp om midler, for det egentlige slaget står om verdier!

Fred Hatlebrekke, forbundsleder NFF

Powered by Labrador CMS