Olaf Evjenth 1926-2020

Minneord, skrevet av Roar Robinson. 

Publisert Sist oppdatert

Olaf Evjenth (1926-2020) kom fra Valnesfjord i Fauske kommune, hvor han vokste opp på et småbruk på Hundholmen. Olaf var nest yngst i en søskenflokk på 11. Faren døde da yngste var 4 år. Olaf arbeidet litt som murer etter realskolen. Han var svært aktiv i det lokale idrettslaget, spesielt i friidrett, før han dro til Oslo for å studere. Han likte godt å spille gitar, og fikk tilskudd i studiekassen ved å spille opp til dans sammen med noen kamerater.

Olaf hadde en aktiv idrettskarriere på nasjonalt og internasjonalt nivå i friidrett. Etter avsluttet aktiv idrettskarriere, var han landslagstrener i slegge, diskos og kule i flere år. Han fullførte Statens Gymnastikkskole i 1952 og Oslo Ortopediske Institutt (senere Statens Fysioterapiskole) i 1958. Han var fysioterapeut for den norske troppen til de olympiske leker i Roma, Tokyo, Innsbruck og Mexico. 

Etter å ha arbeidet ved eget fysikalsk institutt på Ryen noen år, slo han seg sammen med Hans Gunnari og grunnla Hans & Olaf A/S på Bislett Bad i 1967. Han arbeidet samtidig hos Freddy Kaltenborn, og tok videreutdanning i manuellterapi på hans institutt i Bygdøy Allé i årene 1967-68.

Hans og Olaf formet et fysikalsk institutt med en svært aktiv og inkluderende tilnærming. Slagordet «Din innsats – Vår hjelp – Bedre form» er dekkende for dette. Sammen evnet de å skape et miljø blant terapeuter og pasienter, der omsorg og respekt for hverandre, klare tilbakemeldinger og humor ble kappen rundt en god og solid faglig kjerne. Den aktive tilnærmingen falt nok litt tungt til brystet hos enkelte innenfor det etablerte medisinske miljø, men Hans& Olaf ble raskt anerkjent som ledende innen fysikalsk behandling i moderne medisinsk fagmiljø og befolkning. Her kan trekkes spesielt fram at pasienter med revmatiske lidelser fikk en helt annen tilnærming enn de tidligere hadde fått. Det er svært mange som har gitt tilbakemelding om at kombinasjonen av mobiliserende behandling, trening og kostholdsveiledning løftet livskvaliteten mange hakk, og gjorde at mange kunne fortsette sitt yrkesaktive liv.

Helt fra starten av sin yrkeskarriere var Olaf nysgjerrig, og søkte nye veier for å oppnå bedre resultater. Kunnskap kombinert med bred erfaring fra toppidretten gjorde at han kunne bidra sterkt der en kombinasjon av manuellterapi og trening var nødvendig. Sammen med Hans utviklet de treningsapparater (Norsk Sekvens) der det alltid lå en funksjonell tanke bak. Apparatene har blitt solgt til treningssentre og fysikalske institutt over hele verden. Olaf så også tidlig at pasientene kunne ha nytte av akupunktur og riktig ernæring. Dr. George Bentze var en av de første i Norge som brukte akupunktur og tenkte ”alternativt”, spesielt innen ernæring. Han ble en tidlig samarbeidspartner (fra 1971) for instituttet fram til han døde i 1983, 55 år gammel.

Tidlig på 70-tallet begynte Hans og Olaf å gi undervisning i manuellterapi. De første hospitantene ble uteksaminert som manuellterapeuter fra Hans & Olaf Fysioterapi A/S i 1975. De fikk stor annerkjennelse for den faglige kompetansen og   fysioterapeuter fra hele verden tok på 1970-80 tallet sin videreutdanning i manuellterapi her. I årenes løp har mange hundre manuellterapeuter gjennomført sin kliniske utdanning her tuftet på tanker, prinsipper og teknikker fra de to gründerne. Hans og Olaf trakk seg tilbake fra aktiv instituttdrift i 1989, da fire av terapeutene som arbeidet der, tok over som eiere.

I sitt virke som manuellterapeut var Olaf virkelig en av foregangspersonene – også sett i et internasjonalt perspektiv. Vi som har hatt ham som læremester har blitt imponert av hvordan han hele veien perfeksjonerte standardteknikkene og utviklet nye teknikker. Studenter hos ham ble stadig introdusert for nye varianter i de tre årene hospitanttida varte. Olaf var ”kliniker” i ett og alt – pasientene var hans virkelige lærebok. Selv om han kunne ha reist rundt og holdt kurs og foredrag hele året, holdt han fast på den utfordringen det var å undersøke og behandle pasienter. I undervisningen delte han sine erfaringer og demonstrerte pasientomsorg av ypperste klasse. Olaf stilte store krav til seg selv og andre som skal representere fysioterapi generelt og manuellterapi spesielt. Han sa i alle år tydelig fra når han mente kvaliteten ikke var god nok. Olaf hadde alltid et brennende engasjement for faget, og står for oss fram som den viktigste bidragsyter for å løfte faget her til lands. I faglige sammenhenger, der Olaf kunne spille på hele sitt register, ble dette preget av hans fenomenale egenskaper med å kombinere varhet og styrke, vurdere de ulike funn opp mot hverandre og komme fram til en klar konklusjon og anbefaling til pasienter og studenter. Hans evner til kliniske vurderinger av pasienten sammen med hans eminente håndlag vurderes som hans sterkeste egenskaper. Det er kanskje derfor et paradoks at dette ikke er særlig dokumentert i hans store faglitterære produksjon.

Olaf hadde en omfattende bok- og videoproduksjon med undersøkelses- og behandlingsteknikker innen manuellterapi. Dette overgår alle på vårt nasjonale plan. I en lang periode brukte alle videreutdanninger i manuellterapi rundt om i verden hans materiale. Lærebøkene, skrevet med Freddy Kaltenborn, har vært basislitteratur for undersøkelses- og behandlingsteknikker innen fysioterapi og manuellterapi. Lærebøker, skrevet med Jern Hamberg, ble brukt i flere tiår innen tøyning av muskulatur, både av terapeuter og aktive innen idretten. Han introduserte, systematiserte og videreformidlet teknikker for smertelokalisasjon av muskelskjelettlidelser.

Olaf var meget aktiv i det internasjonale fagmiljøet siden tidlig på 1970-tallet. Han og Freddy Kaltenborn markerte seg sterkt og Kaltenborn-Evjenth ble et kjent konsept tuftet på de faglige tradisjoner som de tok med seg fra vårt fagmiljø. Olaf ble raskt meget etterspurt til å holde foredrag på internasjonale fagkongresser og leder av kurs og seminarer ”world wide”. Listen over land han har undervist i omfatter Sverige, Finland, Tyskland, Spania, Hellas, Italia, Island, Østerrike, Holland, Australia, Japan, Korea, USA, Canada og Chile. Han innehar ærestitel fra Oakland University, Michigan, USA. Olaf, Hans Gunnari og Freddy Kaltenborn var svært sentrale i oppbygging av manuellterapiutdanningen i flere av disse landene. Utenlandske kollegaer gir i dag uttrykk for stor respekt og takknemlighet for å ha blitt kjent med og løftet fram av en stor personlighet og fagmann som Olaf.

Olaf var i alle år svært opptatt av fysisk fostring og sunt kosthold – og han etterlevde det i praksis. Han trente tilnærmet daglig. Det går fortsatt gjetord om de styrkeøktene han gjennomførte. Det er ikke mange som klatrer eller drar seg opp i hengende tau fra gulv til tak med hodet ned!  Etter å ha trappet ned sin aktive faglige karriere fra rundt 80-årsalderen, fortsatte han i flere år å øse av sin kunnskaps- og erfaringskilde til hungrige studenter, erfarne manuellterapeuter samt de pasientene han trente sammen med på gamle Torggata Bad.

Olaf hadde lite til overs for halvgode tilnærminger i faget og gav sine klare – og ofte krasse – meninger for de i offentlige fora. Vi som ble godt kjent med han fikk ta del i den lune, omsorgsfulle og inkluderende Olaf. Da var han et lyttende person som raust delte av sin livsvisdom gjerne med noen underfundige formuleringer og glimt i øyet. Dette kom også fram når han ved spesielle anledninger fikk trekke fram gitaren og by på en Evert Taube-vise eller to.

Olaf ble tildelt Kongens Fortjenstmedalje i Gull 1.februar 2010 for sin innsats innen manuellterapi og friidretten.

Olaf Evjenth døde 15.april 2020 på Fagerborghjemmet, nær 94 år gammel. Våre tanker går til hans datter Kristin og hennes nærmeste. Sammen med Hans Gunnari grunnla han Hans & Olaf Fysioterapi AS. Vi er svært mange som er takknemlige for alt han gav oss av faglig lærdom og inspirasjon. Det er ekstremt mange pasienter som i årenes løp har uttrykt takknemlighet for den behandling og omsorg de fikk av Olaf. Terapeuter og pasienter minnes en faglig bauta med stor personlighet - som nå har gått bort.

Skrevet av Roar Robinson, Hans & Olaf Fysioterapi AS

Teksten er også publisert på Hans & Olaf Fysioterapi AS' nettsider 

Powered by Labrador CMS