Manipulerte resultater i PACE-studien

Den mye omtalte PACE-studien, som ble publisert i The Lancet i 2011, har nå blitt gjennomgått i det britiske rettsvesenet. 

Publisert Sist oppdatert

Studien viste at kognitiv adferdsterapi og trening er effektivt for ME/CFS-pasienter. Hele 60% av de CFS/ME-syke ble bedre av kognitiv adferdsterapi og gradert trening. 22% oppga at de ble helt friske.

Kritikken fra blant annet pasienter og pasientorganisasjoner har i etterkant vært massiv. Den 7.mars i år ble det samlet inn 11.000 underskrifter med krav om utlevering av de rådataene som ligger til grunn for undersøkelsen. Forskerne svarte at dette er i konflikt med taushetsplikten, og at data er gjort tilgjengelig for uavhengige forskere. 

Saken har blitt behandlet i britisk rettsvesen, som besluttet at Queen Mary University of London måtte frigi rådata fra studien. En ny granskning viser ifølge Tidningen Fysioterapi at enkelte av resultatene var manipulert. For brede utvalgskriterier, i tillegg til at definisjoner av begrepene «frisk» og «bedret» ble endret underveis i studieforløpet, gjorde sitt til at de positive resultatene av intervensjonen kunne firedobles, ifølge det svenske fagbladet. (Saken er oppdatert)

Les også: Tidningen Fysioterapi (s. 18), Aftenposten Viten (professor Gundersen) og med svar fra journalist og forfatter Jelstad, Dagens MedicinLäkartidningen og artikkel i Journal of Health Psychology ("PACE-Gate’: When clinical trial evidence meets open data access").

Powered by Labrador CMS