Planarbeid setter sinnene i kok

Arbeidet med ny programplan for fysioterapistudiet har fått konfliktnivået til å øke på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Publisert Sist oppdatert

Etter hva Fysioterapeuten kjenner til er frontene steile mellom ansatte og ledelsen på Institutt for fysioterapi ved HiOA. Det er ønsket om å slå sammen studieretningene fysioterapi og mensendieck det dreier seg om, hvor studieretning mensendieck verken er representert i programplanarbeidet eller styringsgruppen, ifølge våre kilder.

Mensendieckerne frykter at deres faglige særegenhet vil slukes ved en sammenslåing, spesielt som følge av at emnet ikke vil bli tilstrekkelig belyst i en eventuell ny studiemodell. 

Klart mål, uklart kommunisert?

Ut fra dokumenter Fysioterapeuten har fått innblikk i, ser det ut til at arbeidet med sammenslåing av studieretningene har pågått over flere år. Dette går frem av en rapport bestilt fra konsulentfirmaet Agenda Kapuang, som har sett på hvordan HiOA kan levere en fysioterapiutdanning som ivaretar institusjonens samfunnsoppdrag.

Ansatte vi har vært i kontakt med mener presset mensendieckutdanningen nå settes under er en direkte følge av anbefalingene i denne rapporten, mens det oppleves som uklart hvem som har bestilt rapporten fra Agenda Kapuang.

Et høgskolestyrevedtak fra 2006 går imot sammenslåing av studieretningene, og det ser ikke ut til at saken har vært styrebehandlet siden. Flere stiller seg derfor spørrende til hvorvidt dekan og instituttleder har dekning for å starte sammenslåingsprosessen på nytt.

Flere frykter for studieretning mensendiecks fremtid, som har vært skjermet av et stortingsvedtak fra 1979, da staten tok over driften av Norsk Mensendieckskole A/S, og det nevnte høgskolestyrevedtaket,  se sak neste side. Ansatte Fysioterapeuten har vært i kontakt med uttrykker usikkerhet om hvorvidt konsulentfirmaet ble gjort kjent med disse premissene da de startet sitt arbeid.

Ulike kulturer

Det skal være en kjent sak at samarbeidet mellom studieretning fysioterapi og studieretning mensendieck på langt nær fungerer optimalt på HiOA. Her pekes det blant annet på dårlig utviklet delingskultur, liten grad av ressursdeling mellom studieretningene og at motsetningene så å si sitter i veggene på høgskolen.

Rapporten fra Agenda Kaupang hevder det har vært svak ledelse ved instituttet, at subkulturer har fått bestå og at autonomiteten blant enkelte ansatte har gått på bekostning av utviklingsmuligheter.

Ansatte sier til Fysioterapeuten at det må ryddes i kulturkonfliktene på instituttet før man kan få til en fruktbar sammenslåingsprosess, men man frykter samtidig at prosessen nå har gått så langt at den ikke lar seg stoppe. Manglende tillit til ledelsen skal være et sentralt problem.

Flere skal ha fått problemer med å gå på jobb som følge av konfliktnivået, og man frykter at landets eneste tilbud innen mensendieck vil forsvinne dersom sammenslåingen av studieretningene blir gjennomført. 

Les også: Å sammenslå - eller ikke?

Forholder seg til retningslinjene.

Hele saken kan leses i Fysioterapeuten 10/17. 

Powered by Labrador CMS