Meninger

"Stiller meg undrende til bekymring om muligheter på arbeidsmarkedet"

Dette er meningsytringer. Meninger gir uttrykk for forfatterens syn.

Publisert Sist oppdatert

Jeg leser med interesse Irene Mårdalen sin leder i nettutgaven av Fysioterapeuten, hvor hun blant annet skriver at hun deler student Haakon Flinstad sin bekymring, som frykter mulighetene på arbeidsmarkedet for mensendieckfysioterapeuter.

Jeg undrer meg over denne bekymringen. Studenter utdannet fra studieretning mensendieck får autorisasjon som fysioterapeut på lik linje med alle andre fysioterapeuter i Norge.

Misvisende begrep

Begrepet mensendieckfysioterapeut er også misvisende. Dette er ingen formell tittel på en yrkesgruppe, men brukes slik Tone Dahl Michelsen skriver i sin masteroppgave «Fra tante til ekspert – Mensendieck som system og erfaring» (masteroppgave UIO 2007) som en uformell tittel. Ved ansettelse i stilling som fysioterapeut er det helt andre forhold som vektlegges enn hvor man er utdannet fra, så lenge man har autorisasjon som fysioterapeut.

Bachelor i fysioterapi – autorisasjon som fysioterapeut

Bekymringen som uttrykkes her må kanskje ses i sammenheng med det Mårdalen ellers skriver i sin leder, som jeg finner grunnlag for å korrigere. Mensendieck har ikke vært et eget bachelorstudium, med egen bachelorgrad, slik Irene Mårdalen skriver. Studenter som blir uteksaminert fra denne studieretningen har fått og får, på lik linje med andre, en bachelor i fysioterapi som grunnlag for å gå ut i turnustjeneste, før autorisasjon som fysioterapeut.

Hege Bentzen

Powered by Labrador CMS