Moderat effekt på smerter

Danske forskere har gjennomført en litteraturstudie som viser at fysioterapi har moderat effekt på smerter. Men det trengs flere studier som beskriver fysioterapitiltakene på en tydelig måte.

Publisert Sist oppdatert

Resultatene fremkommer i en metaanalyse av RCT-studier som forskergruppen har gjennomført, skriver fysio.dk.

Artikkelen som beskriver resultatene av studien ble valgt til  ”Editor’s choice” av British Journal of Sports Medicine.

Metaanalysen ble inkludert i en studie som sammenligner behandling av muskel- og skjelettsmerter med enten fysioterapi, placebo-behandling eller ingen behandling. De 174 studiene som oppfylte inklusjonskriteriene var fra januar 2004 til desember 2013.

Overordnet viser resultatene at fysioterapi har moderat effekt på spesielt muskel- og skjelettsmerte, i forhold til placebo-behandling eller ingen behandling.

Studiene har imidlertid lav kvalitet, og mangler beskrivelse av hvilke fysioterapiintervensjoner som er brukt. Derfor understreker forskerne at det er behov for flere studier på dette området.

Powered by Labrador CMS