Muskel- og skjelettforskning fikk mest

Fire av 11 forskningsprosjekter som har fått i alt 200 millioner kroner, er studier på muskel- og skjelettlidelser.

Publisert

De fire regionale helseforetakene (RHF’ene) utlyste i høst 200 millioner kroner til forskning. 

På tvers av regioner

En forutsetning for å få midler, var at prosjektene måtte ha deltakelse fra helseforetak, private eller ideelle institusjoner fra minst tre av de fire RHF’ene.

Av i alt 11 prosjekter som har fått midler, gjelder fire av dem prosjekter innen muskel- og skjelettlidelser.
Forskningen retter seg mot osteoporose og brudd, leddbruskskader, behandling av revmatoid artritt samt en studie som skal sammenligne ergoterapi med kirurgi ved artrose.

Syv hovedområder

RHF’ene har bestemt at de utlyste midlene skal gå til prosjekter innen områdene hjerte-karsykdommer, muskel- og skjelettplager, alvorlige psykiske lidelser, helsetjenesteforskning, kreftforskning og nevrologiske sykdommer samt forskning på smerte- og utmattelsessykdommer som CFS/ME, fibromyalgi eller borreliose.
Forskningsrådet har evaluert de 66 søknadene som kom inn. Her kan du se alle som har fått forskningsmidler.

Saken ble først omtalt av Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS