Psykisk krevende arbeid kan gi muskelplager

En ny doktorgrad viser at psykisk krevende arbeid gir økt risiko for smerter i nakke, rygg og hode. Avhandlingen ble nylig forsvart ved Psykologisk institutt, UiO.

Publisert Sist oppdatert

Doktorgradsarbeidet, utført av Jan Olav Christensen ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), inkluderte 3500 arbeidstakere i forskjellige norske virksomheter. Resultatene tydet på at en ugunstig arbeidssituasjon kan føre til smerter. Den høyeste risikoen så man blant de som opplevde stadige rollekonflikter og liten innflytelse over egen arbeidssituasjon.

Rollekonflikt

For å finne ut hvilke psykologiske jobbfaktorer som var forbundet med plagene undersøkte forskerne en rekke forskjellige psykologiske faktorer, blant annet det å ha for mye å gjøre, det å ofte oppleve rollekonflikter og det å ha liten kontroll og innflytelse i jobben sin. Overraskende nok fant de at rollekonflikt var en av de aller viktigste faktorene. Rollekonflikt er en faktor som har blitt viet lite oppmerksomhet i tidligere forskning – og kanskje også i de fleste bedrifter. Det dreier seg om å motta motstridende krav og forespørsler, for eksempel fra kunder eller overordnete, eller det å måtte utføre oppgaver som man ikke synes man bør utføre. Denne faktoren så ut til å være langt viktigere enn ”tradisjonelle” faktorer som for eksempel arbeidsmengde og tidspress. Dette skriver UiO i en pressemelding.

Hva er stress?

- Disse funnene kan hjelpe bedrifter og myndigheter å gå mer målrettet til verks for å sikre et positivt og helsefremmende arbeidsliv, sier Christensen i samme pressemelding.

Et viktig poeng i avhandlingen var å unngå diffuse begreper som ”stress” eller tilfredshet, ettersom slike begreper er vage og diffuse. I motsetning til ”stress” undersøkte man derfor presist definerte faktorer for å kunne si noe mer praktisk. Det er ikke nok å vite at de ansatte opplever mye ”stress”, man må vite hva det skyldes – og resultatene fra disse studiene tydet på at det kanskje ikke alltid skyldes det man tror. Disse studiene gir derfor kunnskap som er høyst relevant for bedrifter som vil avdekke problemer eller forbedringsområder i arbeidsmiljøet.

Veiledere for dette arbeidet har vært Professor Stein Knardahl (STAMI) og Professor Olav Vassend (Psykologisk institutt, UiO).

Powered by Labrador CMS