Nafkam under lupen

Helsedirektoratet vil vite om Nafkam mestrer å ivareta en nøytral rolle. Evalueringen skal være klar til nyttår.

Publisert Sist oppdatert

Nafkam (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) ble etablert i 2000. Hensikten er å gi bedre forståelse av hva alternativ behandling kan bidra med for å redusere og/eller forkorte sykdom eller sykdomsopplevelse, bedre livskvalitet og øke evnen til mestring av sykdomssituasjoner. Senterets kjernevirksomhet er forskning og innsamling av brukererfaringer på mulige effekter, manglende effekter og bivirkninger ved bruk av alternativ  behandling. 

Universitetet i Tromsø mottar årlig tilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) via Helsedirektoratet. Nå skal det vurderes om NAFKAM oppfyller sitt mandat gitt ved etableringen, og slik mandatet framstilles i avtale mellom Helse- og omsorgsdepartementet  og Universitetet i Tromsø om driften. Arbeidet ved NAFKAMs informasjonsavdeling, Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (NIFAB), er også en del av evalueringen. 

Det særlige fokuset er om NAFKAM mestrer å ivareta en nøytral rolle, eller tilsiktet eller utilsiktet framstår som agent for bestemte partsinteresser for eller mot ulike sider ved alternativ behandling. Dette gjelder alle temaene for evalueringen. Direktoratet ber om at evalueringen inkluderer følgende tre temaer: 

  • Kvalitet, relevans og bredde i forskningen
  • Følge utviklingen og gi råd til myndighetene
  • Informasjonsvirksomheten 

På bakgrunn av evalueringen skal Helsedirektoratet gi råd til Helse- og omsorgsdepartementet om framtida for virksomheten ved NAFKAM.

I anbudsutlysningen ber direktoratet spesielt om en vurdering av om «Nafkam mestrer å ivareta en nøytral rolle, eller om de tilsiktet eller utilsiktet framstår som agent for bestemte partsinteresser for eller mot ulike sider ved alternativ behandling».

Oxford Research i Kristiansand har fått oppdraget, og sluttrapporten skal leveres 31.12.13.   

Powered by Labrador CMS