Nav-tiltak med god effekt

Mer enn fire av ti som har vært sykmeldt i over ett år med psykiske lidelser, kommer delvis eller helt tilbake i jobb med Senter for jobbmestring.

Dette tiltaket er ett av svært få Nav-tiltak som er effektevaluert gjennom et randomisert forskningsdesign. Studien er nylig publisert i Occupational & Environmental Medicine.

Senter for jobbmestring skal gi arbeidsrettet kognitiv terapi og individuell jobbstøtte, enten med å komme tilbake i sin tidligere stilling, eller i en helt ny jobb.

– Senter for jobbmestring har god effekt på langtidssykefravær som følge av depresjon, angst og andre psykiske lidelser, sier forsker og førsteforfatter Silje Endresen Reme til Uni Research Helse, som har utført studien på oppdrag fra Nav.

Flere i jobb
Totalt ble 1.193 personer inkludert i studien, og tilfeldig fordelt i to grupper, der den ene gruppen deltok i Senter for jobbmestring mens den andre gruppen fikk vanlig oppfølging.

44,2 prosent av deltakerne i Senter for jobbmestring kom i delvis eller full jobb, mens andelen for kontrollgruppen var 37,3 prosent. Effekten holdt seg fortsatt etter 1,5 år.

– At effekten holder seg i 18 måneder for de med psykiske plager som har vært lengst borte fra arbeidslivet, er veldig gledelig, sier hun.

Best for de med lengst fravær
Effekten var spesielt sterk for personer som hadde vært lenge ute av arbeidslivet.

I tillegg reduserte tiltaket symptomer på angst og depresjon mer enn vanlig oppfølging.

Gjennomsnittsalderen på deltakerne var 40 år. 67 prosent var kvinner, og over halvparten hadde høyere utdanning. Ved oppstart rapporterte 70 prosent om betydelige angstplager, 50 prosent hadde betydelige depresjonsplager.

Tilgjengelig for flere
I Norge steg det legemeldte sykefraværet forårsaket av psykiske lidelser fra 67.485 tilfeller i 2011 til 71.770 i 2014.

– Når resultatene av effektstudien vår er så tydelige, burde Senter for jobbmestring kunne gjøres tilgjengelig for flere i Norge, sier Reme.

Tiltaket finnes i dag i Hordaland, Sør-Trøndelag, Troms, Oslo, Akershus og Østfold.

Positive til tiltaket
Forskerne har også foretatt kvalitative undersøkelser av hvordan deltakerne opplever tiltaket.

Deltakerne trekker fram de kognitive verktøyene som positivt, hjelp til å utfordre og endre tanke- og handlingsmønstre. Mange er også fornøyde med den tett jobboppfølgingen.

Senter for jobbmestring er et lavterskeltilbud, deltakerne kan henvise seg selv, og ventetiden har stort sett vært kort.

Kilder:

Uni Research Helse

Dagens Medisin

Powered by Labrador CMS