For fysioterapeuter, publikum og politikere

NFFs nye nettsider  lanseres i dag. Der finner du blant annet egne sider for publikum og beslutningstakere. Og alle yrkesaktive medlemmer kan markedsføre seg på Finn fysioterapeut.

Publisert Sist oppdatert

Kari Bente Sørlie er prosjektleder for nye www.fysio.no. Hun er seniorrådgiver i avdeling for Organisasjon og kommunikasjon i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). Hva vil hun framheve som spesielt viktig, nytt og annerledes?

Kari Bente Sørlie

- Det største grepet vi har gjort er å lage to hovednedslagssider – en rettet mot publikum og en mer tradisjonell forbundsside. Den førstnevnte kommer i rød drakt, mens den sistnevnte er grønn. Det andre viktige grepet, er å lage en ny funksjon som heter Finn fysioterapeut. Tidligere har kun spesialister vært synlige på NFFs nettsider, men nå kan alle våre yrkesaktive og autoriserte medlemmer være søkbare. Vi regner med at dette er viktigst for næringsdrivende medlemmer, men ansatte medlemmer kan også være søkbare hvis de ønsker det.

Markedsføring og videoøvelser

- I tillegg til at medlemmene blir synlige med arbeidsstedsinformasjon, har vi nå også lagt til rette for at de kan legge ut lenke til egen hjemmeside. Dette mener vi vil være et viktig markedsføringstiltak for det enkelte medlem. Den tredje endringen jeg ønsker å trekke frem er funksjonen med videoøvelser. Det viser seg at pasienter gjerne vil se hvordan øvelser gjøres – og vi håper derfor at dette tilbudet vil bli mye benyttet.

- Dessuten må jeg nevne at vi gjennom de nye sidene vil ha mulighet til å kjøre tidsavgrensede informasjonskampanjer. Vi starter opp med manuellterapi, noe som innebærer at manuellterapi vil være ekstra synlig på publikumssiden de første ukene. Hva neste tema skal være – er litt opp til medlemmene. Send derfor gjerne inn tips, oppfordrer Kari Bente Sørlie.

Økt synlighet

- Hvorfor har NFF valgt å satse på egne sider for publikum, og hva slags innhold skal legges ut her?

- I NFFs visjon og hovedmål for inneværende periode er økt synlighet trukket fram som et viktig mål. Skal vi være synlige, må vår kommunikasjon være utadvendt. Derfor må vi også henvende oss til publikum, pasienter og beslutningstakere/politikere – i tillegg til medlemmene. Vi ønsker å befeste fysioterapeutenes stilling som førstevalg når det gjelder plager som gir seg utslag i muskel- og skjelettapparatet. Da må vi synliggjøre overfor pasientene hva fysioterapeutene kan bidra med. Vi ønsker derfor å legge ut pasientrettede tips, øvelser og ny kunnskap om fysioterapi.

- I tillegg ønsker vi å nå fram til beslutningstakere. Det skal være lett å finne ut hva NFF mener om forskjellige saker og hvorfor. I tillegg vet vi at beslutningstakere er opptatt av tall og fakta – det har vi også tatt hensyn til.

- Hva velger dere å gi plass på fronten, og hva kan brukerne forvente av oppdateringer?

- På begge de to frontsidene vil nyheter og aktuelle tema få størst plass. Når det gjelder forbundssidene vil det bli hyppig publisering av nyheter. På publikumssidene vil nok oppdateringer ikke være like så hyppige som på forbundssiden.

Forsinkelser og kostnader 

- Det har tatt mye lengre tid enn forventet å få dette ferdig. Hva er hovedårsaken til forsinkelsene?

- Årsaken er at alle medlemmene skal ha mulighet til å være synlige på hjemmesiden under Finn fysioterapeut. Det viste seg å gi noen tekniske utfordringer som omhandlet god flyt mellom data i medlemsdatabasen og data på medlemmenes «min side». Dette har det tatt tid å løse på en god måte.

- Hvor mye har herligheten kostet?

- Den økonomiske rammen på prosjektet var i utgangspunktet på tre millioner kroner, men på grunn av prosjektets kompleksitet viste det seg nødvendig å gå noe utover den rammen. Jeg må også legge til at dette prosjektet ikke bare innebærer en ny, mer kompleks og innholdsrik nettside, men også en oppgradert medlemsdatabase, et nytt kursrom og mindre grad av manuell håndtering av data. Dette vil både innebære redusert tidsbruk i sekretariatet og reduserte driftskostnader på over 250.000 kr i året, sier Kari Bente Sørlie.

Powered by Labrador CMS