Overvurderer funksjonsnivå etter hjernesvulstoperasjon

Pasientenes funksjonsnivå etter hjernesvulstoperasjon ble overestimert av nevrokirurgene i 60 prosent av tilfellene, ifølge en norsk studie publisert i Journal of Neurosurgery.

Publisert

PhD-student og forskningssykepleier Lisa Millgård Sagberg ved nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital, er førsteforfatter på studien. I alt 299 pasienter som gjennomgikk hjernesvulstoperasjon mellom 2011 og 2015 deltok i undersøkelsen.

Funksjon etter 30 dager

Dagens Medisin skriver i sin omtale av studien at nevrokirurgene som opererte pasientene estimerte hvordan pasientenes funksjonsnivå ville være 30 dager etter operasjonen. Så ble disse estimatene sammenlignet med de enkelte pasientenes reelle funksjonsnivå 30 dager etter operasjonen.

I 62 prosent av tilfellene hadde kirurgen overvurdert hvordan pasientens funksjonsnivå ville være 30 dager etter operasjon.Hos 23 prosent av pasientene traff de godt på estimatet, mens de undervurderte funksjonsnivået i 15 prosent av tilfellene. Operasjoner av både godartede og ondartede svulster inngikk i materialet.

Traff bedre på hjelpebehov

– Spesielt var kirurgene for optimistiske til pasientenes evne til å utføre normale daglige aktiviteter 30 dager etter operasjonen, sier Millgård Sagberg til Dagens Medisin.

Når det gjaldt pasientens hjelpebehov traff kirurgene bedre, her estimerte de riktig i 80 prosent av tilfellene.

Forskerne undersøkte også om kirurger med lang erfaring lettere kunne vurdere pasientenes funksjonsnivå, men dette hadde ingen betydning for resultatet.

Powered by Labrador CMS