Regionlederne: Region Midt: Ann Elin Myklebust, region Sør-Øst: Bas Van den Beld, region Vest: Aslaug Kleiveland, region Nord: Hans Leo Dagsvik og region Osloområdet: Karianne Bruun Haugen.
Regionlederne: Region Midt: Ann Elin Myklebust, region Sør-Øst: Bas Van den Beld, region Vest: Aslaug Kleiveland, region Nord: Hans Leo Dagsvik og region Osloområdet: Karianne Bruun Haugen.

Regionlederne vil gjerne fortsette

Alle de fem regionlederne i NFF ønsker gjenvalg for en ny periode på tre år. Men innstillingene fra valgkomiteene er ennå ikke offentliggjort.

Publisert Sist oppdatert

Dette er det første valget på regionledere og regionstyrer i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) etter at den nye organisasjonsmodellen ble innført 1.juli 2014. Valgene gjennomføres elektronisk blant medlemmene i hver region mellom 15-25. september. Innstillingene fra valgkomiteene skal offentliggjøres minst tre uker i forkant. Valget på forbundsleder og andre verv i NFF gjennomføres på Landsmøtet 23. - 25. november.

Men selv om de fem tar gjenvalg, er innstillingene fra valgkomiteene i regionene ennå ikke offentliggjort. Fysioterapeuten er derfor ikke kjent med om det blir konkurranse om vervene, som er lønnede heltidsjobber i tre år. Regionlederne sitter også i forbundsstyret i NFF.

I Region Sør-Øst har det på grunn av sykdom vært lavere aktivitet enn i de andre regionene. Lisette Engh har i en periode fungert som regionleder i 40 prosent stilling, men Bas van den Beld er nå tilbake på jobb.

Hvorfor har samtlige lyst på en ny periode, og hvilke tanker har de gjort seg om organisasjonsendringene?

Region Osloområdet

-Vi har bare så vidt har begynt, og jeg har satt i gang mange ting som jeg gjerne vil lose i havn, sier Karianne Bruun Haugen. Hun er stolt over alt regionlederne har fått til i løpet av kort tid.

-Jeg har blant annet fått et stort nettverk av politikere og beslutningstakere, og har god kontakt med tillitsvalgte og kontaktpersoner. I tillegg har jeg møtt mange medlemmer – og det er det som gir meg energi og lyst til å ta fatt på en ny periode.

Ifølge Bruun Haugen er det behov for å holde trykket oppe i Oslo:

- Her har vi gode prosesser på gang i flere saker. Byråd Inga Marte Thorkhildsen har blant annet åpnet for å se på en ny avtale for fysioterapeuter med driftstilskudd. Det er også utfordringer i sykehjemetaten og knyttet til hverdagsrehabilitering. I tillegg har Oslo innført en bemanningsnorm for helsestasjon- og skolehelsetjenesten, som vi ennå ikke har fått jobbet så mye med.

I tillegg peker Bruun Haugen på spesialisthelsetjenesten, der det er behov for å synliggjøre fysioterapeuters kompetanse i spesialisthelsetjenesten. Hun er også er opptatt av å pleie det gode og samarbeidet med tillitsvalgte og kontaktpersoner i hele regionen.

-Det er viktig for å klare å påvirke mer lokalt, sier Karianne Bruun Haugen.

Region Midt

Ann-Elin Myklebust stortrives som regionleder, og ønsker seg en ny periode der organisasjonsmodellen virkelig er oppe og går.

-NFFs visjon er «Sterk, Stolt og Synlig».  Regionmodellen har etter min mening vært en suksess nettopp med tanke på denne visjonen, sier hun.

I neste periode ønsker Myklebust å prioritere politisk påvirkningsarbeid i større grad.

- De første to årene har mye tid gått med til å bli kjent med Region Midt. Det gjelder politikere og administrasjon i kommunene, andre samarbeidspartnere og ikke minst medlemmene. Jeg har lagt stor vekt på å møte medlemmer, besøke arbeidsplasser og å etablere nettverksgrupper og faglige møteplasser.

Hun legger til at det også vært enkelte frustrasjoner i jobben som regionleder.

-Jeg trodde for eksempel at jeg skulle jobbe for å få flere stillinger og hjemler i kommunene. Men i realiteten har jeg kjempet hardt for å unngå at stillinger og hjemler blir fjernet, sier Ann-Elin Myklebust.

Region Nord

Hans Leo Dagsvik forteller at han har vært overbevist om at regionmodellen er den riktige veien å gå for NFF, helt siden han leste strategidokumentet som lå til grunn for organisasjonsendringene.

-Jeg opplever også at den nye modellen er godt mottatt blant medlemmene. Det er spennende å jobbe med politisk påvirkning og svært tilfredsstillende når vi ser at det gir resultater, som vi har mange eksempler på. Det jeg opplever som absolutt mest meningsfullt er å samarbeide med lokale tillitsvalgte og kontaktpersoner om konkrete saker, sier Dagsvik.

Når det gjelder områder med forbedringspotensial, mener han det er behov for et enda tettere samarbeid mellom de ulike organisasjonsleddene i NFF.

-Det er mange fag- og interessegrupper som fungerer nokså ulikt, og det har vært vanskelig å finne en samarbeidsstruktur mellom disse og regionene, sier Dagsvik.

Region Sør-Øst

Bas van den Beld opplyser at han blant annet har brukt en del tid på å bistå tillitsvalgte i saker hvor arbeidsgiver ikke fulgte regelverket godt nok.

-Som oftest fikk vi påvirket saken til det bedre for våre medlemmer. Ellers har vi brukt Arendalsuka til å synliggjøre fysioterapi, påvirke stortings- og lokalpolitikere, og til å knytte kontakt med andre organisasjoner og medier. Region Sør-Øst har også fått mange positive tilbakemeldinger på seminarene våre, forteller han.

Når det gjelder behov for justeringer/endringer av organisasjonsmodellen, mener Van den Beld at NFF bør se på årsmøtene i regionene og fag- og interessegruppene. 

-Det brukes mye tid og ressurser på dette. Etter mitt syn burde styrene få et treårig mandat, med et tilsvarende rammebudsjett. Men dette må sees i sammenheng med andre erfaringer og endringsforslag.

Etter hans mening gir regionlederjobben veldig gode muligheter til å utvide nettverket av beslutningstakere, media og andre organisasjoner.

- Resultatet merkes ved at media, ledere og politikere begynner å kontakte meg for å drøfte saker, samarbeide eller for å innhente informasjon, sier Bas Van den Beld.

Region Vest

Aslaug Kleiveland forteller at hun har fått tilbakemeldinger fra medlemmer som merker at fokuset på fysioterapi er større nå enn før.

-Vi har fått til ganske mye som må følges opp framover, men det er også ting vi ikke har kommet så langt med som jeg skulle ønske. I neste periode må vi jobbe mer med utfordringene i spesialisthelsetjenesten.

Hun mener også det er viktig å være tydelig på at NFF er en organisasjon for alle: Fysioterapeuter med og uten driftstilskudd, ansatte i ulike virksomheter, nyutdannede i turnus, studenter og fysioterapeuter som er ledere.

-Vi må snakke sammen på tvers av arbeidstilknytning, og vi må snakke hverandre opp!  Fysioterapeuter har en tendens til å snakke hverandre ned. Dette må vi snu, sier Kleiveland.

Det aller beste i jobben som regionleder er ifølge Kleiveland de gangene man klarer å øke fysioterapiressursene eller hindrer inndragning av stillinger og tilskudd.

-Det siste har vi flere eksempler på i vår region, og det er veldig stort når det skjer!

Hun synes det er for tidlig å evaluere modellen som helhet etter kun to år, men mener bestemt at det er en styrke med frikjøpte regionledere/tillitsvalgte på heltid i alle regioner.

-Vi jobber helt klart mer systematisk med politisk påvirkning enn tidligere. I starten gikk mye tid med til å gjøre seg kjent, bygge nettverk og få på plass praktiske løsninger. Etter hvert er det blitt lettere å komme på i media, treffe politikere og andre beslutningstagere, og tiden blir brukt mer utadrettet. Men - vi er bare så vidt er ute av startgropen, sier Kleiveland.

Powered by Labrador CMS