- Prioriteringer er ikke hugget i stein

- Vi må forholde oss til omgivelsene og de politiske signalene som gis til en hver tid, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke.

Publisert

Han svarer likevel ja på spørsmål fra Fysioterapeuten om NFF per i dag står fast ved vedtaket om å anbefale fem spesialiteter for offentlig spesialistgodkjenning.  

Men så var det dette med politiske realiteter og hvordan man best mulig kan nå målet:

- I Stortingsmelding 26 gir helse- og omsorgsminister Bent Høie signaler om at ordningen med offentlig spesialistgodkjenning kan utvides.  Den forrige regjeringen sa nei. Her er det snakk om bevegelige mål, og vi må hele tiden tyde signalene og legge opp strategien deretter.

Hatlebrekke understreker at denne stortingsmeldingen inneholder positive nyheter. Det gjelder spesielt at fysioterapiens status som skal tjeneste i kommunene blir gjeninnført. I tillegg gis det sterke signaler om at det blir innført direkte tilgang til fysioterapi.

Sterkere styring

NFFs sekretariat skriver i notatet til forbundsstyret at Stortingsmelding 26 i tillegg er tydelig preget av et ønske om sterkere kommunal styring. Det gjelder også tjenester som tilbys av selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale. En egen fysioterapiforskrift er varslet, og det skal lages en veileder for kommunenes oppfølging av selvstendig næringsdrivende helsepersonell med driftsavtale. Teamorganisering, med flere grupper helsepersonell, kan også gi utfordringer når det gjelder ledelse og finansiering.

- Er fysioterapeutene forberedt på sterkere styring fra kommunene?

- At kommunene vil ha bedre styring med fysioterapitjenesten har ligget i kortene en god stund. Jeg tror de fleste fysioterapeuter ser positivt på en slik utvikling. Slik vi ser det, handler dette om at tjenesten skal dreies i retning av kommunens faktiske behov, og at ressursene utnyttes best mulig. Men NFF har også sagt fra om at dette vil kreve økt satsing på fysioterapi, med flere stillinger og driftsavtaler.

Strategivalg

- Hvordan skal NFF argumentere for at fem spesialiteter bør omfattes av en offentlig spesialistgodkjenning, når bare MT er nevnt i stortingsmeldingen?

- Vi må argumentere for at dette er nødvendig for å dekke behovene i kommunehelsetjenesten. Samtidig må vi ha en god dialog med Helsedirektoratet om deres utredning av nye fagområder for offentlig spesialistgodkjenning. NFFs målsetning ligger fast, men prioriteringer og virkemidler er selvsagt ikke hugget i stein.

- Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi ville selv fronte sin sak overfor politikerne. Hvorfor fikk de ikke lov til det?

- Fordi vi må være tydelige og snakke med én stemme overfor myndigheter og andre aktører. Det er helt avgjørende for at NFF skal fremstå med ett budskap og dermed øke mulighetene for å få gjennomslag. Faggruppen må ha tillit til at vi taler deres sak. Jeg kan forsikre at vi har frontet psykomotorisk fysioterapi i møte med politikere og myndigheter.

- Må jobbe bredt

Forbundslederen er enig i at den langvarige striden om autorisasjon eller spesialistgodkjenning har gjort manuellterapeutene mer synlige.

- Men dette har kostet enormt mye. Det er også et eksempel på hva som kan skje dersom man ikke samler kreftene mot felles mål. Uansett hvilke faggrupper som kommer med i en offentlig spesialistordning, må alle fysioterapeuter jobbe bredt ute i kommunene. Jeg hører enkelte si at manuellterapeuter, med sine utvidede rettigheter, kan bli en ny undersøkende og henvisende instans. Men manuellterapeuter må også jobbe bredt, og de må behandle pasientene der pasientene er. Regjeringen viser i denne stortingsmeldingen at de er veldig opptatt av ressursutnyttelsen i avtalefysioterapien, sier Fred Hatlebrekke.  Han understreker:

- Alle fysioterapeuter som definerer sin praksis for smalt risikerer å havne på sidelinja. De kan komme til å definere seg selv ut av kommunehelsetjenesten.

Powered by Labrador CMS