Hvor mange – og hvor?

Fjerde kvartal i fjor var 11.622 fysioterapeuter i arbeid i Norge, alle næringer inkludert. Og ca. 80 prosent jobbet i den offentlige helse- og omsorgstjenesten, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Publisert Sist oppdatert

Fra Statens autorisasjonskontor (SAK) får Fysioterapeuten opplyst at det per 1.1.2014 var totalt 14.931 fysioterapeuter med autorisasjon i Norge. Differansen mellom antallet autoriserte og sysselsatte fysioterapeuter (3309) viser at ledigheten er forholdsvis lav. Samtidig er det nok en del fysioterapeuter som ikke har den typen jobb de ønsker.

SSB-statistikken Helse- og sosialpersonell, 2013, 4. kvartal viser at 9.360 fysioterapeuter er sysselsatt i det offentlige helsevesenet (80.5 %). I utdanningssektoren er det ansatt 492 fysioterapeuter (4.2 %), og innen offentlig administrasjon og forvaltning 413 (3.6 %).  I gruppen ”utleie av arbeidskraft” står det oppført 25 (0,2 %), og i gruppen ”andre næringer” står det 1.332 med fysioterapiutdanning (11, 5 %).

Ca. 3.300 er ikke i jobb

Det er dermed i overkant av 3.300 autoriserte fysioterapeuter som ikke er sysselsatt noe sted, skal vi tro SSBs statistikk. Flertallet av disse er trolig pensjonister eller studenter.

Blant fysioterapeutene som jobber i det offentlige var 4.337 i aldersgruppen 15-39 år, 2.708 var 40-54 år og 2041 var i alderen 55-66 år. Blant fysioterapeuter over 67 år, var 274 fortsatt i jobb per fjerde kvartal 2013.

Medlemstall

Den 1. juni hadde Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) 10.009 medlemmer.  I forbundets medlemsmasse er det registrert 1.088 studenter og 920 pensjonister.

Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund, opplyser til Fysioterapeuten at de nå har henholdsvis 420 (NMF) og 707 (PFF) medlemmer.

Det betyr at 11.149 fysioterapeuter er organiserte, av totalt 11.622 fysioterapeuter som var i jobb per fjerde kvartal 2013.

- Organisasjonsgrad 78,5 %

NFFs generalsekretær Tor Tvethaug er svært fornøyd med at organisasjonsgraden blant fysioterapeuter er høy. Samtidig mener han at den må nedjusteres noe i forhold til tallene over.

- Årsaken er at organiseringsgraden må beregnes ut fra antallet organiserte fysioterapeuter som er yrkesaktive, sammenlignet med det totale antallet yrkesaktive fysioterapeuter. I følge mine beregninger blir det 9.128: Antall yrkesaktive organiserte: NFF 8.001 + NMT 420 + PFF 707= 9.128.

- I NFFs tall er studenter og pensjonister trukket fra, mens tallene fra NMT og PFF inkluderer studenter og pensjonister. 9.128 yrkesaktive fysioterapeuter er organisert, mens det totale antallet i jobb er 11.622, en differanse på 2.494. Organisasjonsgraden blir da 78,5 prosent, og det er veldig bra, sier Tor Tvethaug.

Potensielle medlemmer

Han mener det er sannsynlig at mange av de 2.494 befinner seg i kategorien ”andre næringer” i SSBs tallmateriale.
- Denne gruppen kan omfatte en del av de som ikke får jobb som fysioterapeut, og det kan være selvstendig næringsdrivende uten driftstilskudd som velger å stå utenfor medlemskap.

- Hvor store muligheter mener du NFF har til å verve nye medlemmer?

- Det reelle vervepotensialet ligger nok et sted mellom 1.000 og 1.500. Tallene fra SSB viser jo at et betydelig antall fysioterapeuter ikke er i fysioterapistilling i dag. Det er grunn til å anta at det er flere innenfor denne gruppen som primært ønsker stilling som fysioterapeut. Dette bekrefter at NFFs arbeid for å berede grunn for flere fysioterapistillinger og driftstilskudd er riktig prioritering. Forbundets etablering av heltids regionledere er et tiltak vi håper skal gi resultater i dette arbeidet, sier Tor Tvethaug.

Powered by Labrador CMS