Fotomontasje.

Bør heltidspolitikere i NFF ha tidsbegrenset levetid?

Heltidspolitikerne i Norsk Fysioterapeutforbund kan ikke sitte lenger enn maks tre perioder. Det ønsker regionleder Hans Leo Dagsvik debatt om.

Publisert Sist oppdatert

I et innlegg i Fysioterapeuten nummer 5/2020 stiller han spørsmål om hvorfor det er slik at heltidspolitikerne i organisasjonen er de eneste som sitter på lånt tid. Her utdyper han hvorfor han stiller spørsmålet.

Les hele innlegget her

- Det er utvilsomt en særegenhet i norsk politikk. Så langt jeg kjenner til, er det få andre organisasjoner og ingen politiske partier som har tidsbegrensning for politikere. Jeg mener også det er en viss fare for at vi går glipp av tung og viktig politisk erfaring og kompetanse, og at vi kan miste de beste politikerne våre med dagens ordning, sier Dagsvik.

Selv er han inne i sin siste periode som regionleder og forstår godt hvis enkelte mener han snakker på egne vegne. Samtidig påpeker han at det er i så fall noe han gjør i full offentlighet.

- Jeg forstår at enkelte muligens reagerer på at det er jeg som fremmer denne debatten. Jeg gjør det nettopp fordi jeg har egenerfaring fra innsiden. I tillegg har jeg, så langt, ikke fått gode argumenter for at vi har det slik vi har det i dag, sier Dagsvik.

Fløisand er uenig

Han får motbør fra Stig Fløisand, leder i rådet for Fysioterapietikk. Fløisand mener dagens ordning, sørger for at NFF jevnlig får nye krefter inn. Også han har skrevet innlegg om sine meninger.

Les innlegget til Fløisand her

- Jeg forstår argumentene til Hans Leo, men er ikke enig. NFF er en liten organisasjon, og det er sunt med utveksling av verv. Vi kan selvfølgelig bytte ut politikerne våre, selv om de ikke sitter på tidsbegrensning, men det er ikke kultur for å kaste politikere i NFF, sier Fløisand.

Dagsvik mener det argumentet ikke holder, og viser blant annet til at han selv har hatt motkandidat ved to av sine tre valg. En opplevelse han betegner som utelukkende positiv.

- Motkandidater skaper økt engasjement i organisasjonen. I Nord hadde vi høyere valgdeltakelse enn i mange andre regioner. Jeg tror det at vi var to kandidater, bidro til det, sier han. 

Ønsker flere endringer

Tidsbegrenset tid for politikerne, er ikke det eneste Dagsvik og Fløisand ønsker belyst. Dagsvik har tatt til orde for følgende andre debatter:

  • Skal NFF ha hovedlandsmøte hvert tredje år, som nå, eller bør det endres til hvert fjerde år?
  • I dag har NFF landsmøte hvert år, bør det være annethvert år?
  • Og bør det arrangeres fagkongresser de årene uten landsmøte?
  • Bør forbundsstyremedlemmene ha stemmerett på Hovedlandsmøtet?Bør vi bruke mindre ressurser på råd og utvalg enn vi gjør i dag?

- Hovedgrunnen til at jeg stiller disse spørsmålene, er at NFF har fordoblet utgiftene til politiske råd og utvalg de siste fem årene. Det var neppe tanken. Jeg ønsker derfor å ta en helhetlig debatt om hva vi kan redusere, slik at vi kan bruke ressursene annerledes. I dag er det for eksempel vanskelig å få gjennomslag for gode ideer på Hovedlandsmøtet, fordi det ikke er ressurser til å gjennomføre dem, sier Dagsvik.

Fløisand støtter kollegaen fullt ut.

- Med jevne mellomrom dukker det opp gode forslag om hva vi som organisasjon kan og bør gjøre. Forslag som strander fordi det verken er menneskelige eller økonomiske ressurser til å gjennomføre dem. Det er trist, sier Fløisand.

Nå håper de landsmøtet i år og til neste år, behandler forslagene nøye slik at eventuelle endringsforslag kan gjennomføres på Hovedlandsmøtet i 2022.

- Vi oppfordrer alle som leser dette, til å si sin mening. Vi trenger at grasrota viser engasjement, og ikke bare snakker om dette og annet på bakrommet. La oss få det opp og frem, slik at vi sammen kan løfte fysioterapi som fag og NFF som organisasjon, sier Dagsvik.

Hvis du ønsker å si din mening om organisasjonsmodellen, kan du skrive leserinnlegg til Fysioterapeuten og sende til im@fysio.no. Innleggene publiserer både på papir og på nettet.

Powered by Labrador CMS