Når fysioterapeuten overbehandler

«Mer er ikke alltid bedre» er et av slagordene i kampanjen mot overbehandling «Gjør kloke valg». En litteraturoversikt viste at fire av ti medisinske behandlinger gir dårligere resultat enn om man hadde gjort mindre eller ingenting.

Legeforeningen dro i fjor høst i gang kampanjen «Gjør kloke valg», og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) sluttet seg til. Kampanjen tar sikte på å redusere undersøkelser og behandling som pasienter ikke har nytte av og som i verste fall kan skade.

I en systematisk litteraturoversikt (1) gikk forskere gjennom alle originalartikler gjennom ti år i det prestisjetunge tidsskriftet New England Journal of Medicine. De plukket ut artikler som gikk ut på å teste om en etablert medisinsk praksis virker. I 40 prosent av de 363 studiene i denne kategorien viste det seg at behandlingen ga dårligere resultat enn om man hadde gjort mindre eller ingenting.

I en serie nettsaker vil Fysioterapeuten se på hva overbehandling er, hvilke effekter det kan ha, hvorfor det skjer og hva fysioterapeuter kan gjøre for å unngå overbehandling.

Yrkesetiske retningslinjer

Kampanjen «Gjør kloke valg» skal bidra til å oppmuntre fysioterapeuten og pasienten til å ha en samtale om overdiagnostikk og overbehandling, og sammen velge helsetjenester som er kunnskapsbaserte, ikke påfører skade og er virkelig nødvendige.

– Vår tilslutning til kampanjen har en åpenbar forankring i NFFs yrkesetiske retningslinjer. Pasienter og andre brukere av fysioterapitjenester må ha tillit til at fysioterapeuter alltid tenker pasientsikkerhet og høy kvalitet i tjenestene. Dessuten må samfunnet kunne forvente at fysioterapeutene gjør effektiv bruk av fellesskapets ressurser i den offentlige helsetjenesten, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke.

NFF har også bedt faggruppene om å jobbe med problemstillingen.

Les artikkel to i serien: Høye forventninger til å bli friske

Kilde:

1. A Decade of Reversal: An Analysis of 146 Contradicted Medical Practice. Mayo Clin Proc. 2013;88(8):790-798

Powered by Labrador CMS