Lav utdanning kan føre til overvekt

Der foreldrene har lav utdannelse, er sannsynligheten større for at barna deres blir overvektige, sammenlignet med der foreldrene har høy utdannelse. Dette viser en ny undersøkelse fra danske Fødevareinstituttet.

Publisert

Studien har sett på danske barn i alderen 4 -14 år i perioden 2000 til 2008. Sosiale forskjeller har vært særlig vektlagt.

Den viser 74 prosent større forekomst av overvektighet blant både gutter og jenter hvis foreldrene har lav utdannelse sammenlignet med barn hvis foreldre har lang utdannelse.

Fra 2000 til 2008 steg andelen av overvektige gutter i hele aldersgruppen kraftig fra 12,8 prosent til 21,7 prosent, mens den i samme periode stagnerte hos jentene.

Den største stigningen skjedde blant 11-14 årige gutter.

- Undersøkelsen viser at initiativer for å forebygge overvekt bør rettes mot foreldre med kort utdannelse og deres barn og især guttene, sier seniorrådgiver Jeppe Matthiessen fra DTU Fødevareinstituttet.

Høyrisiko i småkommuner

- Vi har gjort lignende funn i en tverrsnittstudie av et nasjonalt representativt utvalg 8-åringer i 2010, sier stipendiat Anna Biehl ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt og senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst på sykehuset i Vestfold.

Barnevekststudien viser at 15 prosent av guttene og 18 prosent av jentene i tredje klasse er overvektige. Resultatene fra 2012 tyder imidlertid ikke på at det er noen økning i andelen overvektige tredjeklassinger i perioden fra 2008 til 2012.

Studien viser også at andelen barn med overvekt og fedme er større i små kommuner enn i store kommuner.

Risikoen for overvekt og fedme er 1,5 til 2 ganger større blant åtteåringer i små kommuner enn blant de som bor i større kommuner. I denne sammenheng har små kommuner under 10.000 innbyggere, mens store kommuner har over 50.000 innbyggere.

Les mer i Aftenposten.

Powered by Labrador CMS