Villedende informasjon fra fedmeklinikker?

En nylig publisert studie på fysioterapeuten.no har undersøkt hvordan privatklinikker informerer om fedmekirurgi på sine nettsider. Resultatene er nedslående – fra et brukerperspektiv.

Publisert

Forfatterne benyttet en kvalitativ tilnærming for å undersøke informasjonen på nettsidene til fem private klinikker rettet mot det norske markedet og foretatt en tematisk analyse av materialet. Resultatene presenteres gjennom fire hovedtema:

-          Ingen annen behandling virker bedre

-          Du vinner mer enn du taper

-          Det er opp til deg

-          Kan slankeoperasjon være noe for deg?

Forfatterne får frem at det er påfallende kontraster mellom de ladede og overtalende pasienthistoriene og den mer saklig orienterte informasjonen på klinikkenes nettsider. 

Forfatterne mener diskrepansen mellom de «vellykkede» pasienthistoriene og den mer saklig orienterte informasjonen på klinikkenes nettsider kan skape forvirring og i verste fall urealistiske forventinger til de utfordringer som fedmekirurgi medfører. 

Les hele artikkelen her.

Powered by Labrador CMS